Salmerne 66
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. En Sang. En Salme. Bryd ud i Jubel for Gud, al Jorden,

2lovsyng hans Navns Ære, syng ham en herlig Lovsang,

3sig til Gud: »Hvor forfærdelige er dine Gerninger! For din vældige Styrkes Skyld logrer Fjenderne for dig,

4al Jorden tilbeder dig, de lovsynger dig, lovsynger dit Navn.« — Sela.

5Kom hid og se, hvad Gud har gjort, i sit Virke en Rædsel for Menneskenes Børn.

6Han forvandlede Hav til Land, de vandred til Fods over Strømmen; lad os fryde os højlig i ham.

7Han hersker med Vælde for evigt, paa Folkene vogter hans Øjne, ej kan genstridige gøre sig store. — Sela.

8I Folkeslag, lov vor Gud, lad lyde hans Lovsangs Toner,

9han, som har holdt vor Sjæl i Live og ej lod vor Fod glide ud!

10Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;

11i Fængsel bragte du os, lagde Tynge paa vore Lænder,

12lod Mennesker skride hen over vort Hoved, vi kom gennem Ild og Vand; men du førte os ud og bragte os Lindring!

13Med Brændofre vil jeg gaa ind i dit Hus og indfri dig mine Løfter,

14dem, mine Læber fremførte, min Mund udtalte i Nøden.

15Jeg bringer dig Ofre af Fedekvæg sammen med Vædres Offerduft, jeg ofrer Okser tillige med Bukke. — Sela.

16Kom og hør og lad mig fortælle jer alle, som frygter Gud, hvad han har gjort for min Sjæl!

17Jeg raabte til ham med min Mund og priste ham med min Tunge.

18Havde jeg tænkt paa ondt i mit Hjerte, da havde Herren ej hørt;

19visselig, Gud har hørt, han lytted til min bedende Røst.

20Lovet være Gud, som ikke har afvist min Bøn eller taget sin Miskundhed fra mig!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 65
Top of Page
Top of Page