Kolossenserne 4
Norsk (1930)
1I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene!

2Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse, 3og bed også for oss at Gud må oplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker, 4forat jeg kan åpenbare den således som jeg bør tale.

5Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid. 6Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

7Hvorledes det går mig, det skal Tykikus fortelle eder alt sammen, han min elskede bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren, 8som jeg just derfor sender til eder, forat I skal få vite hvorledes det er med oss, og forat han skal trøste eders hjerter, 9tillikemed Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er fra eders by; de skal fortelle eder alt herfra.

10Aristarkus, min medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas' søskenbarn, som I fikk pålegg om - når han kommer til eder, da ta imot ham - 11og Jesus med tilnavnet Justus; iblandt de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt mig en trøst. 12Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje; 13for jeg gir ham det vidnesbyrd at han har meget strev for eder og dem i Laodikea og dem i Hierapolis. 14Lægen Lukas, den elskede, hilser eder, og Demas. 15Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus.

16Og når dette brev er lest hos eder, da sørg for at det også blir lest i laodikeernes menighet, og at I får lese brevet fra Laodikea! 17Og si til Arkippus: Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den!

18Hilsen med min, Paulus' hånd: Kom mine lenker i hu! Nåden være med eder!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Colossians 3
Top of Page
Top of Page