Jobs 23
Norsk (1930)
1Da tok Job til orde og sa:

2Ennu idag gjelder min klage for å være gjenstridighet; min hånd hviler dog tungt på mitt sukk*.

3Bare jeg visste å finne ham og kunde komme frem til hans trone!

4Jeg skulde legge min sak frem for hans åsyn og fylle min munn med beviser.

5Jeg skulde få vite de ord han vilde svare mig, og merke mig hvad han vilde si til mig.

6Skulde han da med full kraft stride mot mig? Mon ikke just han skulde akte på mine ord?

7Da skulde en rettskaffen mann gå i rette med ham, og jeg skulde slippe fra min dommer for all tid.

8Men går jeg mot øst, så er han ikke der; går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham;

9er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke; går han mot syd, så øiner jeg ham ikke.

10For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet.

11Min fot holdt sig i hans spor; jeg fulgte hans vei og bøide ikke av.

12Fra hans lebers bud vek jeg ikke; fremfor min egen lov* aktet jeg på hans munns ord.

13Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Hvad hans sjel lyster, det gjør han.

14For han fullbyrder det han har fastsatt for mig, og av sådant er det meget hos ham.

15Derfor reddes jeg for ham; tenker jeg på det*, så bever jeg for ham.

16Og Gud har knekket mitt mot, og den Allmektige har forferdet mig,

17fordi jeg ikke blev rykket bort før mørket kom, og fordi han ikke skjulte ulykkens natt for mig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 22
Top of Page
Top of Page