Jobs 24
Norsk (1930)
1Hvorfor lar den Allmektige aldri sine straffetider komme? Og hvorfor får de som kjenner ham, ikke se hans dager?

2Folk flytter grenseskjell; de raner fe og fører det på beite.

3Farløses asen driver de bort; enkens okse tar de i pant.

4Fattigfolk trenger de ut av veien; alle de saktmodige i landet må skjule sig.

5Ja, som villesler i ørkenen går de ut til sin gjerning og leter efter føde; ødemarken gir dem brød til barna.

6På marken høster de den ugudeliges fôr, og i hans vingård holder de efterhøst.

7Nakne overnatter de uten klær og uten dekke i kulden.

8Av skyllregnet på fjellet blir de våte, og fordi de ikke har noget annet ly, trykker de sig inn til berget.

9Den farløse rives bort fra mors bryst, og armingens klær blir tatt som pant.

10Nakne går de, uten klær, og sultne bærer de kornbånd.

11Mellem de ugudeliges murer perser de olje; de treder vinpersene og tørster.

12Fra byen lyder døendes stønn, og de hårdt sårede skriker om hjelp; men Gud enser ikke slik urett.

13Andre er fiender av lyset; de kjenner ikke dets veier og holder sig ikke på dets stier.

14Før dag står morderen op, slår ihjel den som er arm og fattig, og om natten er han som tyven.

15Horkarlens øie speider efter skumringen; han sier: Intet øie ser mig, og han dekker sitt ansikt til.

16I mørket bryter de inn i husene, om dagen lukker de sig inne; lyset vil de ikke vite av.

17For nattens mørke er morgen for dem alle; de er velkjente med nattemørkets redsler.

18Hastig* rives de med av strømmen; forbannet blir deres arvedel i landet; de ferdes ikke mere på veien til vingårdene.

19Tørke og hete sluker snevann, dødsriket dem som synder.

20Hans mors liv glemmer ham, makken fortærer ham med lyst, ingen minnes ham mere, og ondskapen blir som et splintret tre.

21Slik går det med den som har plyndret den ufruktbare, som ikke fødte, og aldri har gjort godt mot enker.

22Men* Gud opholder voldsmennene lenge med sin kraft; de reiser sig igjen, skjønt de mistvilte om livet.

23Han lar dem leve i trygghet og støtter dem; hans øine våker over deres veier.

24De stiger høit; en liten stund, så er de ikke mere; de segner og dør som alle andre, og som aks-toppen skjæres de av.

25Og er det nu ikke så, hvem gjør mig da til løgner og mitt ord til intet?

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 23
Top of Page
Top of Page