Salmerne 92
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En Salme. En Sang for Sabbatsdagen. (2) Det er godt at takke HERREN, lovsynge dit Navn, du Højeste,1En salme, en sang til sabbatsdagen. (2) Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste, 1En psalm, en sång för sabbatsdagen. (2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
2ved Gry forkynde din Naade, om Natten din Trofasthed2å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene 2att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,
3til tistrenget Lyre, til Harpe, til Strengeleg paa Citer!3til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar. 3med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.
4Thi ved dit Værk har du glædet mig, HERRE, jeg jubler over dine Hænders Gerning.4For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger. 4Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.
DANNORSVE
5Hvor store er dine Gerninger, HERRE, dine Tanker saare dybe!5Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker. 5Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.
6Taaben fatter det ikke, Daaren skønner ej sligt.6En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette. 6En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.
7Spirer de gudløse end som Græsset, blomstrer end alle Udaadsmænd, er det kun for at lægges øde for stedse,7Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. 7Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.
8men du er ophøjet for evigt, HERRE.8Men du er høi til evig tid, Herre! 8Men du, HERRE, är hög evinnerligen.
9Thi se, dine Fjender, HERRE, se, dine Fjender gaar under, alle Udaadsmænd spredes!9For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt. 9Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.
DANNORSVE
10Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;10Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje. 10Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.
11det fryder mit Øje at se mine Fjender, mit Øre at høre mine Avindsmænd.11Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig. 11Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.
12De retfærdige grønnes som Palmen, vokser som Libanons Ceder;12Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han. 12Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.
13plantet i HERRENS Hus grønnes de i vor Guds Forgaarde;13De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. 13Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.
14selv graanende bærer de Frugt, er friske og fulde af Saft14Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne 14Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;
15for at vidne, at HERREN er retvis, min Klippe, hos hvem ingen Uret findes.15for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham. 15så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 91
Top of Page
Top of Page