Matteus 4
Norsk (1930)
1Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. 2Og da han hadde fastet firti dager og firti netter, blev han til sist hungrig. 3Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød! 4Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

5Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad og stilte ham på templets tinde, og sa til ham:

6Er du Guds Sønn, da kast dig ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.

7Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.

8Atter tok djevelen ham med op på et meget høit fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: 9Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig. 10Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. 11Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

12Men da han fikk høre at Johannes var kastet i fengsel, drog han bort til Galilea. 13Og han forlot Nasaret og kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis landemerker, 14forat det skulde opfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier:

15Sebulons land og Naftalis land ved sjøen, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea,

16det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oprunnet.

17Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

18Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; 19og han sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere! 20Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. 21Og da han gikk videre frem, så han to andre brødre, Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes, sitte i båten med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte sine garn, og han kalte dem. 22Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham.

23Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet blandt folket,

24og ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle dem som hadde ondt og led av alle slags sykdommer og plager, både besatte og månesyke og verkbrudne, og han helbredet dem. 25Og meget folk fulgte ham fra Galilea og Dekapolis og Jerusalem og Judea og landet hinsides Jordan.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 3
Top of Page
Top of Page