Salmenes 33
Norsk (1930)
1Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang.

2Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe!

3Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang!

4For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.

5Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.

6Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.

7Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.

8All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike!

9For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der.

10Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.

11Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

12Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.

13Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn.

14Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden,

15han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger.

16En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.

17Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.

18Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet,

19for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød.

20Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.

22Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 32
Top of Page
Top of Page