Salmenes 66
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; en sang, en salme. Rop med fryd for Gud, all jorden!

2Syng ut hans navns ære, gi ham ære til hans pris!

3Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig.

4All jorden skal tilbede dig og lovsynge dig, de skal lovsynge ditt navn. Sela.

5Kom og se Guds gjerninger! Han er forferdelig i gjerning mot menneskenes barn.

6Han gjorde havet om til tørt land, gjennem strømmen gikk de til fots; der gledet vi oss i ham.

7Han hersker med sitt velde evindelig, hans øine gir akt på hedningene; de gjenstridige må ikke ophøie sig. Sela.

8I folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høi røst,

9han som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle!

10For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv.

11Du førte oss inn i et garn, du la en trykkende byrde på våre lender.

12Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse.

13Jeg vil gå inn i ditt hus med brennoffer, jeg vil gi dig det jeg har lovt,

14det som gikk over mine leber, og som min munn talte i min nød.

15Jeg vil ofre dig brennoffere av fett kveg med duft av værer; jeg vil ofre okser tillikemed bukker. Sela.

16Kom, hør, alle I som frykter Gud; jeg vil fortelle hvad han har gjort mot min sjel.

17Til ham ropte jeg med min munn, og lovsang var under min tunge.

18Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

19Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop.

20Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra mig!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 65
Top of Page
Top of Page