Romerne 7
Norsk (1930)
1Eller vet I ikke, brødre - jeg taler jo til slike som kjenner loven - at loven hersker over mennesket så lenge det lever? 2Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

4Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, forat I skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. 5For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden; 6men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen.

7Hvad skal vi da si? er loven synd? Langt derifra! men jeg kjente ikke synden uten ved loven; for begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære. 8Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i mig; for uten lov er synden død. 9Jeg levde en tid uten lov; men da budet kom, blev synden levende igjen, 10jeg derimot døde; og budet, som var til liv, det blev funnet å være mig til død; 11for synden tok anledning av budet og dåret og drepte mig ved det. 12Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

13Er da det som er godt, blitt mig til død? Langt derifra! men det var synden, forat den skulde vise sig som synd, idet den voldte mig døden ved det som er godt - forat synden skulde bli overvettes syndig ved budet.

14For vi vet at loven er åndelig; jeg derimot er kjødelig, solgt under synden; 15for hvad jeg gjør, vet jeg ikke; for jeg gjør ikke det som jeg vil; men det som jeg hater, det gjør jeg. 16Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god; 17men nu er det ikke mere jeg som gjør det, men synden, som bor i mig. 18For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt; for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke; 19for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mere jeg som gjør det, men synden, som bor i mig.

21Så finner jeg da den lov for mig, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hånden; 22for jeg har lyst til Guds lov efter mitt innvortes menneske, 23men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn og tar mig til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. 24Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? 25Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Romans 6
Top of Page
Top of Page