Salmerne 33
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Jubler i HERREN, I retfærdige, for de oprigtige sømmer sig Lovsang;1Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang. 1Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.
2lov HERREN med Citer, tak ham til tistrenget Harpe;2Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe! 2Tacken HERREN på harpa, lovsjungen honom till tiosträngad psaltare.
3en ny Sang synge I ham, leg lifligt paa Strenge til Jubelraab!3Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang! 3Sjungen honom en ny sång, spelen skönt med jubelklang.
4Thi sandt er HERRENS Ord, og al hans Gerning er trofast;4For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast. 4Ty HERRENS ord är rätt, och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
DANNORSVE
5han elsker Retfærd og Ret, af HERRENS Miskundhed er Jorden fuld.5Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet. 5Han älskar rättfärdighet och rätt; jorden är full av HERRENS nåd.
6Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.6Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. 6Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.
7Som i Vandsæk samled han Havets Vand, lagde Dybets Vande i Forraadskamre.7Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. 7Han samlar havets vatten såsom i en hög; han lägger djupen i deras förvaringsrum.
8Al Jorden skal frygte for HERREN, Alverdens Beboere skælve for ham;8All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike! 8Hela jorden frukte HERREN; för honom bäve alla som bo på jordens krets.
9thi han talede, saa skete det, han bød, saa stod det der.9For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. 9Ty han sade, och det vart; han bjöd, och det stod där.
DANNORSVE
10HERREN kuldkasted Folkenes Raad, gjorde Folkeslags Tanker til intet;10Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. 10HERREN gjorde hedningarnas råd om intet, han lät folkens tankar komma på skam.
11HERRENS Raad staar fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.11Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. 11Men HERRENS råd består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.
12Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod!12Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv. 12Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.
13HERREN skuer fra Himlen, ser paa alle Menneskens Børn;13Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn. 13Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.
14fra sit Højsæde holder han Øje med alle, som bor paa Jorden;14Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden, 14Från sin boning blickade han ned till alla dem som bo på jorden,
DANNORSVE
15han, som danned deres Hjerter til Hobe, gennemskuer alt deres Værk.15han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger. 15han som har danat allas deras hjärtan, han som aktar på alla deras verk.
16Ej frelses en Konge ved sin store Stridsmagt, ej fries en Helt ved sin store Kraft;16En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. 16En konung segrar icke genom sin stora styrka, en hjälte räddas icke genom sin stora kraft.
17til Frelse slaar Stridshesten ikke til, trods sin store Styrke redder den ikke.17Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. 17Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka rädda de icke.
18Men HERRENS Øje ser til gudfrygtige, til dem, der haaber paa Naaden,18Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet, 18Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;
19for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens Tid.19for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. 19han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid.
DANNORSVE
20Paa HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;20Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold. 20Vår själ väntar efter HERREN; han är vår hjälp och sköld.
21thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler paa hans hellige Navn.21For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. 21Ty i honom gläder sig vårt hjärta, vi förtrösta på hans heliga namn.
22Din Miskundhed være over os, HERRE, saa som vi haaber paa dig.22Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig! 22Din nåd, HERRE, vare över oss, såsom vi hoppas på dig.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 32
Top of Page
Top of Page