Sakarias 14:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da skal Herren bli konge over hele landet; på den dag skal Herren være én, og hans navn ett.

Dansk (1917 / 1931)
Og HERREN skal være Konge over hele Jorden. Paa hin Dag skal HERREN være een og hans Navn eet.

Svenska (1917)
Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.

King James Bible
And the LORD shall be king over all the earth: in that day shall there be one LORD, and his name one.

English Revised Version
And the LORD shall be king over all the earth: in that day shall the LORD be one, and his name one.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Lord.

Sakarias 8:20-23
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. …

1 Mosebok 49:10
Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

1 Samuels 2:10
Forferdes skal hver den som strider mot Herren; over ham lar han det tordne i himmelen. Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke og ophøie sin salvedes horn.

Salmenes 2:6-8
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! …

Salmenes 22:27-31
Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn. …

Salmenes 47:2-9
For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden. …

Salmenes 67:4
Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.

Salmenes 72:8-11,17
Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender. …

Salmenes 86:9
Alle hedningene, som du har skapt, skal komme og tilbede for ditt åsyn, Herre, og ære ditt navn.

Esaias 2:2-4
Og det skal skje i de siste dager*, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det.…

Esaias 45:22-25
Vend eder til mig og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. …

Esaias 49:6,7
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende. …

Esaias 54:5
For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn, og Israels Hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han.

Esaias 60:12-14
For det folk og det rike som ikke vil tjene dig, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt. …

Daniel 2:44,45
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; …

Daniel 7:27
Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Amos 9:12
så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette.

Mika 4:1-3
Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høit hevet skal det være over alle høider; og folkeslag skal strømme op på det. …

Mika 5:4
Og han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høihet; og de skal sitte i ro, for nu skal han være stor like til jordens ender.

Sefanias 3:9
For da vil jeg gi folkene nye, rene leber, så de alle påkaller Herrens navn og tjener ham med ett sinn.

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

one Lord.

Efeserne 4:5,6
én Herre, én tro, én dåp, …

and.

Jeremias 23:6
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt; og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet*.

Matteus 1:23
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Efeserne 3:14,15
Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen, …

Lenker
Sakarias 14:9 InterlineærtSakarias 14:9 flerspråkligZacarías 14:9 SpanskZacharie 14:9 FranskSacharja 14:9 TyskeSakarias 14:9 ChineseZechariah 14:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Sakarias 14
8Og på den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel av dem til havet i øst og den andre halvdel av dem til havet i vest; både sommer og vinter skal det være så. 9Da skal Herren bli konge over hele landet; på den dag skal Herren være én, og hans navn ett. 10Og hele landet, fra Geba til Rimmon sønnenfor Jerusalem, skal bli som den øde mark*, og det** skal heve sig høit og trone på sitt sted, like fra Benjamin-porten til det sted hvor den forrige port var, til Hjørneporten, og fra Hananels tårn til kongens vinperser.…
Kryssreferanser
5 Mosebok 6:4
Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Salmenes 22:28
For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.

Salmenes 47:7
For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!

Esaias 2:2
Og det skal skje i de siste dager*, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det.

Esaias 45:21
Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra fordums tid, forkynt det for lenge siden? Mon ikke jeg, Herren? Og det er ingen annen Gud foruten mig; en rettferdig og frelsende Gud er det ikke foruten mig.

Esaias 45:23
Ved mig selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For mig skal hvert kne bøie sig, mig skal hver tunge sverge troskap.

Obadias 1:21
Og frelsere skal dra op på Sions berg og dømme Esaus berg, og riket skal høre Herren til.

Mika 4:2
Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Habakuk 2:14
For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet som dekker havets bunn.

Sakarias 9:9
Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse*, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

Sakarias 14:16
Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år efter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest.

Sakarias 14:17
Men om noget av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem;

Malakias 1:14
Forbannet være den som farer med svik*, enda der er handyr i hans hjord, og den som gjør et løfte og enda ofrer til Herren et hundyr som har lyte; for jeg er en stor konge, sier Herren, hærskarenes Gud, og mitt navn er forferdelig blandt folkene.

Sakarias 14:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden