1 Samuels 2:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Forferdes skal hver den som strider mot Herren; over ham lar han det tordne i himmelen. Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke og ophøie sin salvedes horn.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN — hans Fjender forfærdes, den Højeste tordner i Himmelen, HERREN dømmer den vide Jord! Han skænker sin Konge Kraft, løfter sin Salvedes Horn!

Svenska (1917)
De som strida mot HERREN bliva krossade, ovan dem dundrar han i himmelen; ja, HERREN dömer jordens ändar. Men han giver makt åt sin konung, han upphöjer sin smordes horn.

King James Bible
The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; out of heaven shall he thunder upon them: the LORD shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed.

English Revised Version
They that strive with the LORD shall be broken to pieces; against them shall he thunder in heaven: the LORD shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed.
Bibelen Kunnskap Treasury

adversaries

2 Mosebok 15:6
Din høire hånd, Herre, er herliggjort i kraft, din høire hånd, Herre, knuser fiender.

Dommernes 5:31
Måtte alle dine fiender omkomme således, Herre, og de som elsker ham, være som solen når den går frem i sin kraft! - Og landet hadde ro i firti år.

Salmenes 2:9
Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

Salmenes 21:8,9
Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn. …

Salmenes 68:1,2
Til sangmesteren; av David; en salme, en sang. (2) Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn. …

Salmenes 92:9
For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

Lukas 19:27
Men disse mine fiender som ikke vilde at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øine!

out of heaven The LXX.

he thunder

1 Samuels 7:10
For mens Samuel ofret brennofferet, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenvær over filistrene og forferdet dem, så de blev slått av Israel.

1 Samuels 12:18
Så ropte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn; da blev alt folket grepet av stor frykt for Herren og for Samuel.

Jobs 40:9
Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?

Salmenes 18:13,14
Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull. …

judge

Salmenes 50:1-6
En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens opgang til dens nedgang. …

Salmenes 96:13
for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

Salmenes 98:9
for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Predikerens 11:9
Gled dig, du unge, i din ungdom og la ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager og vandre på ditt hjertes veier og efter det dine øine ser! Men vit at for alt dette vil Gud føre dig frem for dommen.

Predikerens 12:14
For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Matteus 25:31,32
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. …

Johannes 5:21,22
For likesom Faderen opvekker de døde og gjør levende, således gjør også Sønnen levende hvem han vil. …

Romerne 14:10-12
Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. …

2 Korintierne 5:10
For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

Apenbaring 20:11-15
Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. …

he shall

1 Samuels 12:13
Her er nu kongen som I har valgt - som I har bedt om; Herren har satt en konge over eder.

1 Samuels 15:28
Da sa Samuel til ham: Herren har idag revet kongedømmet over Israel fra dig og gitt det til en annen, som er bedre enn du.

1 Samuels 16:1
Herren sa til Samuel: Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå avsted! Jeg sender dig til betlehemitten Isai, for blandt hans sønner har jeg utsett mig en til konge.

2 Samuel 7:8,13
Derfor skal du si således til min tjener David: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg tok dig fra havnegangen, hvor du gikk bak fårene, forat du skulde være fyrste over mitt folk Israel. …

Salmenes 2:6
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

Salmenes 21:1,7
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse! …

Esaias 32:1
Se, med rettferdighet skal kongen regjere, og fyrstene skal styre efter rett,

Esaias 45:24
Bare i Herren, skal de si om mig, er rettferdighet og styrke; til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner av harme mot ham.

Matteus 25:34
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Matteus 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

exalt

Salmenes 89:17,24
For du er deres styrkes pryd, og ved din godhet ophøier du vårt horn. …

Salmenes 92:10
Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

Salmenes 148:14
og han har ophøiet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!

Lukas 1:69
Og han opreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

anointed

1 Samuels 12:3
Her står jeg! Vidne nu mot mig for Herren og for hans salvede: Er det nogen jeg har fratatt hans okse eller hans asen? Er det nogen jeg har gjort urett mot eller undertrykt? Er det nogen jeg har tatt imot gaver av, så jeg skulde lukke mine øine til for noget? Om så er, vil jeg gi eder vederlag for det.

Salmenes 2:2
Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

Salmenes 20:6
Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

Salmenes 28:8
Herren er deres* styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede.

Salmenes 45:7
Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Apostlenes-gjerninge 4:27
ja i sannhet, i denne by samlet de sig mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk,

Apostlenes-gjerninge 10:38
hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.

Lenker
1 Samuels 2:10 Interlineært1 Samuels 2:10 flerspråklig1 Samuel 2:10 Spansk1 Samuel 2:10 Fransk1 Samuel 2:10 Tyske1 Samuels 2:10 Chinese1 Samuel 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Samuels 2
9Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk. 10Forferdes skal hver den som strider mot Herren; over ham lar han det tordne i himmelen. Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke og ophøie sin salvedes horn. 11Så drog Elkana hjem igjen til Rama, men gutten tjente Herren under Elis, prestens, tilsyn.
Kryssreferanser
Matteus 25:31
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.

Matteus 25:32
Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene,

Lukas 1:69
Og han opreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

2 Mosebok 15:6
Din høire hånd, Herre, er herliggjort i kraft, din høire hånd, Herre, knuser fiender.

1 Samuels 7:10
For mens Samuel ofret brennofferet, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenvær over filistrene og forferdet dem, så de blev slått av Israel.

2 Samuel 22:14
Herren tordnet fra himmelen, den Høieste lot sin røst høre.

Salmenes 2:9
Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

Salmenes 18:13
Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull.

Salmenes 18:14
Og han utsendte sine piler og spredte dem* omkring - lyn i mengde og forvirret dem.

Salmenes 21:1
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!

Salmenes 21:7
For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.

Salmenes 89:24
Og min trofasthet og min miskunnhet skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn ophøies.

Salmenes 96:13
for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

Salmenes 98:9
for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Esaias 29:6
Fra Herren, hærskarenes Gud, skal det komme en hjemsøkelse med bulder og brak og veldige drønn, hvirvelvind og storm og fortærende ildslue.

Esekiel 29:21
Den samme dag vil jeg la et horn vokse op for Israels hus, og dig vil jeg gi en oplatt munn midt iblandt dem, og de skal kjenne at jeg er Herren.

1 Samuels 2:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden