2 Peters 2:21
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem.

Dansk (1917 / 1931)
Thi bedre havde det været dem ikke at have erkendt Retfærdighedens Vej end efter at have erkendt den at vende sig bort fra det hellige Bud, som var blevet dem overgivet.

Svenska (1917)
Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.

King James Bible
For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.

English Revised Version
For it were better for them not to have known the way of righteousness, than, after knowing it, to turn back from the holy commandment delivered unto them.
Bibelen Kunnskap Treasury

it had.

Matteus 11:23,24
Og du, Kapernaum, som er blitt ophøiet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt; for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dig, var gjort i Sodoma, da var det blitt stående til denne dag. …

Lukas 12:47
Men den tjener som kjente sin herres vilje, og ikke stelte til eller satte i verk det han vilde, han skal få mange slag;

Johannes 9:41
Jesus sa til dem: Var I blinde, da hadde I ikke synd; men nu sier I: Vi ser; derfor blir eders synd.

Johannes 15:22
Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for sin synd.

the way.

Salomos Ordsprog 12:28
På rettferds sti er liv, og en ryddet vei fører ikke til døden.

Salomos Ordsprog 16:31
Grå hår er en fager krone; den finnes på rettferdighets vei.

Matteus 21:32
For Johannes kom til eder på rettferdighets vei, og I trodde ham ikke, men tolderne og skjøgene trodde ham; men I, enda I så det, angret I det ikke siden, så I trodde ham.

to turn.

Salmenes 36:3,4
Hans munns ord er urett og svik; han har latt av å fare viselig frem, å gjøre godt. …

Salmenes 125:5
Men dem som bøier av til sine krokete veier, skal Herren la fare sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel!

Esekiel 3:20
Og når en rettferdig vender sig bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtssten i hans vei - han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd, og de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu, men hans blod vil jeg kreve av din hånd.

Esekiel 18:24
Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør efter alle de vederstyggeligheter som den ugudelige gjør, skulde han da få leve? Ingen av de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal tilregnes ham; for den troløshet han har vist, og for den synd han har gjort, skal han dø.

Esekiel 23:13
Jeg så at hun var blitt uren; en og samme vei gikk de begge.

Sefanias 1:6
og dem som har vendt sig bort fra Herren, og som ikke har søkt Herren og ikke spurt efter ham.

holy.

Romerne 7:12
Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

1 Tessalonikerne 4:2
I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus.

Lenker
2 Peters 2:21 Interlineært2 Peters 2:21 flerspråklig2 Pedro 2:21 Spansk2 Pierre 2:21 Fransk2 Petrus 2:21 Tyske2 Peters 2:21 Chinese2 Peter 2:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Peters 2
20For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. 21For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 22Det er gått dem som det sanne ordsprog sier: Hunden vender sig om til sitt eget spy, og den vaskede so velter sig i søle.
Kryssreferanser
Salmenes 85:8
Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.

Esekiel 18:24
Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør efter alle de vederstyggeligheter som den ugudelige gjør, skulde han da få leve? Ingen av de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal tilregnes ham; for den troløshet han har vist, og for den synd han har gjort, skal han dø.

Esekiel 33:13
Når jeg sier om den rettferdige: Han skal visselig leve, og han setter sin lit til sin rettferdighet og gjør urett, da skal ingen av hans rettferdige gjerninger tilregnes ham, men for den uretts skyld som han har gjort, for den skal han dø.

Galaterne 6:2
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

1 Timoteus 6:14
at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

Hebreerne 6:4
For det er umulig at de som engang er blitt oplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den Hellige Ånd

Hebreerne 6:6
da de på ny korsfester Guds Sønn for sig og gjør ham til spott.

Hebreerne 10:26
For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,

Jakobs 4:17
Den som altså vet å gjøre godt og ikke gjør det, han har synd av det.

2 Peters 3:2
til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og frelserens bud, som eders apostler har forkynt,

Judas 1:3
I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige.

2 Peters 2:20
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden