Esajas 24
Dansk (1917 / 1931)
1Se, HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned paa dens Overflade, han spreder dens Beboere; 2det gaar Lægfolk som Præst, Træl som Herre, Trælkvinde som Frue, Køber som Sælger, Laangiver som Laantager, Aagerkarl som Skyldner. 3Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi HERREN har talet dette Ord. 4Jorden blegner og segner, Jorderig sygner og segner, Jordens Højder sygner hen. 5Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtraadte Budet, brød den evige Pagt. 6Derfor fortærer Forbandelse Jorden, og bøde maa de, som bor der. Derfor svides Jordens Beboere bort, kun faa af de dødelige levnes.

7Druesaften sørger, Vinranken sygner alle de hjertensglade sukker;

8Haandpaukens Klang er endt, de jublendes Larm hørt op, endt er Citrens Klang.

9De drikker ej Vin under Sang, besk smager den stærke Drik.

10Den øde Stad ligger nedbrudt, stængt er hver Boligs Indgang.

11Man jamrer over Vinen paa Gaden, bort er al Glæde svundet; landflygtig er Landets Fryd.

12I Byen er Øde tilbage, og Porten er hugget i Splinter.

13Thi paa Jorden midt iblandt Folkene gaar det, som naar Olietræets Frugt slaas ned, som ved Efterslæt, naar Vinen er høstet:

14Disse opløfter Røsten, jubler over HERRENS Storhed, raaber fra Vesten:

15»Derfor skal I ære HERREN i Østen, paa Havets Strande HERRENS, Israels Guds, Navn!«

16Fra Jordens Grænse hører vi Lovsange: »Hil den retfærdige!« Men jeg siger: Jeg usle, jeg usle, ve mig, Ransmænd raner, Ransmænd raner Ran,

17Gru og Grav og Garn over dig, som bor paa Jorden!

18Den, der flygter for Gru, skal falde i Grav, og den, der naar op af Grav, skal fanges i Garn. Thi Sluserne oventil aabnes, og Jordens Grundvolde vakler.

19Jorden smuldrer og smuldrer, Jorden gynger og gynger, Jorden skælver og skælver;

20Jorden raver og raver som drukken og svajer som Vogterens Hytte; tungt ligger dens Brøde paa den, den segner og rejser sig ikke.

21Paa hin Dag hjemsøger HERREN Himlens Hær i Himlen og Jordens Konger paa Jorden.

22De slæbes i Fængsel som Fanger, holdes under Laas og Lukke og straffes lang Tid efter.

23Maanen blues og Solen skæmmes, thi Hærskarers HERRE viser, han er Konge paa Zions Bjerg, i Jerusalem; for hans Ældstes Øjne er Herlighed.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Isaiah 23
Top of Page
Top of Page