Esajas 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Thi se, Herren, Hærskarers HERRE, fratager Jerusalem og Juda støtte og Stav, hver Støtte af Brød og hver støtte af vand:1For se, Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann, 1Ty se, Herren, HERREN Sebaot skall taga bort ifrån Jerusalem och Juda allt slags stöd och uppehälle -- all mat till uppehälle och all dryck till uppehälle --
2Helt og Krigsmand, Dommer og Profet, Spaamand og Ældste,2helt og krigsmann, dommer og profet, spåmann og eldste, 2hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste,
3Halvhundredfører og Stormand, Raadsherre og Haandværksmester og den, der er kyndig i Trolddom.3høvedsmann over femti og hver høit aktet mann, rådsherre og håndverksmester og kyndig åndemaner. 3underhövitsmän och högtuppsatta män, rådsherrar och slöjdkunnigt folk och män som äro förfarna i besvärjelsekonst.
4Jeg giver dem Drenge til Øverster, Drengekaadhed skal herske over dem.4Og jeg vil sette barn til styrere over dem, og guttekåthet skal herske over dem. 4Och jag skall giva dem ynglingar till furstar, och barnsligt självsvåld skall få råda över dem.
DANNORSVE
5I Folket undertrykker den ene den anden, hver sin Næste; Dreng sætter sig op imod Olding, Usling mod Hædersmand.5Blandt folket skal den ene undertrykke den andre, hver mann sin næste; den unge skal sette sig op mot den gamle, den ringeaktede mot den høit ærede. 5Av folket skall den ene förtrycka den andre, var och en sin nästa; den unge skall sätta sig upp mot den gamle, den ringe mot den högt ansedde.
6Naar da en Mand tager fat paa en anden i hans Fædrenehus og siger: »Du har en Kappe, du skal være vor Hersker, under dig skal dette faldefærdige Rige staa!«6Når en da tar fatt på en annen i hans fars hus og sier: Du har en kappe, du skal være vår fyrste, og denne ruin* skal være under din hånd,6När då så sker, att någon fattar tag i en annan i hans faders hus och säger: »Du äger en mantel, du skall bliva vår styresman; tag du hand om detta vacklande rike» --
7saa svarer han paa hin Dag: »Jeg vil ikke være Saarlæge! Jeg har hverken Brød eller Klæder i Huset, gør ikke mig til Folkets Overhoved!«7så skal han samme dag svare og si: Jeg vil ikke være læge, og i mitt hus er det intet brød og ingen klær; I skal ikke sette mig til folkets fyrste. 7då skall denne svara och säga: »Jag kan icke skaffa bot; i mitt hus finnes varken bröd eller mantel. Mig skolen I icke sätta till styresman över folket.»
8Thi Jerusalem snubler, og Juda falder, fordi de med Tunge og Gerning er mod HERREN i Trods mod hans Herligheds Øjne.8For Jerusalem snubler, og Juda faller, fordi deres tunge og deres gjerninger er mot Herren, de trosser hans herlighets øine. 8Ty Jerusalem vacklar, och Juda faller, då de nu med sitt tal och sina gärningar stå emot HERREN och äro gensträviga mot hans härlighets blickar.
9Deres Ansigtsudtryk vidner imod dem; de kundgør deres Synd som Sodoma, dølger intet. Ve deres Sjæl, de styrted sig selv i Vaade.9Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke! 9Deras uppsyn vittnar emot dem; och likasom Sodoms folk bedriva de sina synder uppenbart och dölja dem icke. Ve över deras själar, ty själva hava de berett sig olycka!
DANNORSVE
10Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;10Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger. 10Om den rättfärdige mån I tänka att det skall gå honom väl, ty sådana skola äta sina gärningars frukt.
11ve den gudløse, ham gaar det ilde; han faar, som hans Hænder har gjort.11Ve den ugudelige! Ham går det ille; for det hans hender har gjort, skal gjøres mot ham selv. 11Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.
12Mit Folk har en Dreng ved Styret, og over det hersker Kvinder. Dine Ledere, mit Folk, leder vild, gør Vejen, du vandrer, vildsom.12Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt. 12Mitt folks behärskare är ett barn, och kvinnor råda över det. Mitt folk, dina ledare föra dig vilse och fördärva den väg, som du skulle gå.
13Til Rettergang er HERREN traadt frem, han staar og vil dømme sit Folk.13Herren treder frem for å føre sak, og han står der for å dømme folkene. 13Men HERREN står redo att gå till rätta, han träder fram för att döma folken;
14HERREN møder til Doms med de Ældste i sit Folk og dets Fyrster: »Det er jer, som gnaved Vingaarden af, I har Rov fra den arme til Huse.14Herren møter i retten sitt folks eldste og dets høvdinger: I har avgnaget vingården! I har rov fra de fattige i husene hos eder! 14HERREN vill gå till doms med sitt folks äldste och med dess furstar. »I haven skövlat vingården; rov från de fattiga är i edra hus.
DANNORSVE
15Hvor kan I træde paa mit Folk og male de arme sønder?« saa lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE.15Hvorledes kan I tråkke mitt folk ned og knuse de fattige? sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud. 15Huru kunnen I så krossa mitt folk och söndermala de fattiga?» Så säger Herren, HERREN Sebaot.
16HERREN siger: Eftersom Zions Døtre bryster sig og gaar med knejsende Nakke og kælne Blikke, gaar med trippende Gang og med raslende Ankelkæder —16Og Herren sa: Fordi Sions døtre er overmodige og går med kneisende nakke og lar øinene løpe om, går og tripper og klirrer med sine fotringer, 16Och HERREN säger: Eftersom Sions döttrar äro så högmodiga, och gå med rak hals och spela med ögonen, och gå där och trippa och pingla med sina fotringar,
17gør Herren Issen skaldet paa Zions Døtre og blotter deres Tindingers Lokker.17skal Herren gjøre Sions døtres isse skurvet, og Herren skal avdekke deres blusel. 17därför skall Herren låta Sions döttrars hjässor bliva fulla av skorv, och HERREN skall blotta deras blygd.
18Paa hin Dag afriver Herren al deres Pynt: Ankelringe, Pandebaand, Halvmaaner,18På den dag skal Herren ta bort de prektige fotringer og soler* og halvmåner**,18På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och halsprydnader,
19Perler, Armbaand, Flor,19øredobbene og kjedene og slørene, 19örhängen, armband och slöjor,
DANNORSVE
20Hovedsmykker, Ankelkæder, Bælter, Lugtedaaser, Trylleringe,20hodeprydelsene og fotkjedene og beltene og lukteflaskene og tryllesmykkene, 20huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor och amuletter,
21Fingerringe, Næseringe,21signetringene og neseringene, 21fingerringar och näsringar,
22Festklæder, Underdragter, Sjaler, Tasker,22høitidsklærne og kåpene og de store tørklær og pungene, 22högtidsdräkter, kåpor, mantlar och pungar,
23Spejle, Lin, Hovedbaand og Slør.23speilene* og de fine linneter og huene og florslørene.23speglar, fina linneskjortor, huvudbindlar och flor.
24For Vellugt kommer der Stank, i Stedet for Bælte Reb, for Fletninger skaldet Isse, for Stadsklæder Sæk om Hofte, for Skønhedsmærke Brændemærke.24Og det skal skje: I stedet for balsam skal det være stank, og for belte rep, og for kunstig krusede krøller skallet hode, og for vid kappe trang sekk, brennemerke for skjønnhet. 24Och där skall vara stank i stället för vällukt, rep i stället för bälte, skalligt huvud i stället för krusat hår, hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel, märken av brännjärn i stället för skönhet.
DANNORSVE
25Dine Mænd skal falde for Sværd, dit unge Mandskab i Strid.25Dine menn skal falle for sverdet, og dine helter i krigen. 25Dina män skola falla för svärd och dina hjältar i krig:
26Hendes Porte skal sukke og klage og hun sidde ensom paa Jorden.26Og hennes* porter klager og sørger, og utplyndret sitter hun på jorden.26hennes portar skola klaga och sörja, och övergiven skall hon sitta på marken.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Isaiah 2
Top of Page
Top of Page