Klagesangene 2:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Herren har uten skånsel tilintetgjort alle Jakobs boliger, han har i sin vrede brutt ned Judas datters festninger, kastet dem til jorden; han har vanhelliget riket og dets fyrster.

Dansk (1917 / 1931)
Herren har skaanselsløst opslugt hver Bolig i Jakob, han nedbrød i Vrede Judas Datters Borge, slog dem til Jorden, skændede Rige og Fyrster,

Svenska (1917)
Utan skonsamhet fördärvade Herren alla Jakobs boningar; i sin förgrymmelse bröt han ned dottern Judas fästen, ja, han slog dem till jorden, han oskärade riket och dess furstar.

King James Bible
The Lord hath swallowed up all the habitations of Jacob, and hath not pitied: he hath thrown down in his wrath the strong holds of the daughter of Judah; he hath brought them down to the ground: he hath polluted the kingdom and the princes thereof.

English Revised Version
The Lord hath swallowed up all the habitations of Jacob, and hath not pitied; he hath thrown down in his wrath the strong holds of the daughter of Judah; he hath brought them down to the ground: he hath profaned the kingdom and the princes thereof.
Bibelen Kunnskap Treasury

swallowed

Klagesangene 1:17,21
Sion rekker ut sine hender, det har ingen trøster; Herren har kalt sammen mot Jakob hans fiender rundt omkring; Jerusalem er blitt til en vederstyggelighet blandt dem. …

Klagesangene 3:43
Du innhyllet dig i vrede og forfulgte oss; du slo ihjel, du sparte ikke.

Jobs 2:3
Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han - en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde; ennu er han like ulastelig, og du har uten grunn egget mig til å ødelegge ham.

Salmenes 21:9
Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

Esaias 27:11
når dens grener blir tørre, brytes de av, kvinner kommer og gjør op ild med dem. For dette er ikke noget forstandig folk; derfor forbarmer dets skaper sig ikke over det, og han som dannet det, er ikke nådig mot det.

Jeremias 13:14
Og jeg vil knuse dem, den ene mot den andre, både fedrene og barna alle sammen, sier Herren; jeg vil ikke skåne og ikke spare og ikke forbarme mig, så jeg lar være å ødelegge dem.

Jeremias 21:7
Og derefter, sier Herren, vil jeg gi Sedekias, Judas konge, og hans tjenere og folket, de som i denne by er blitt igjen efter pesten, sverdet og hungersnøden, i Babels konge Nebukadnesars hånd og i deres fienders hånd og i deres hånd som står dem efter livet; og han skal slå dem med sverdets egg, han skal ikke spare dem og ikke skåne og ikke forbarme sig.

Esekiel 5:11
Derfor, så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, sannelig, fordi du har gjort min helligdom uren med alle dine avskyeligheter og alle dine vederstyggeligheter, så vil også jeg vende mitt øie bort fra dig uten skånsel og ikke spare dig.

Esekiel 7:4,9
Jeg vil ikke vise skånsel mot dig og ikke spare dig; men jeg vil la dig bøte for din ferd, og dine vederstyggeligheter skal komme over dig selv, og I skal kjenne at jeg er Herren. …

Esekiel 8:18
Derfor vil da også jeg la min harme råde; jeg vil ikke vise skånsel og ikke spare dem; og om de roper for mine ører med høi røst, vil jeg ikke høre dem.

Esekiel 9:10
Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode.

Sakarias 11:5,6
De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det, og de som selger dem, sier: Lovet være Herren! nu blir jeg rik; og deres hyrder sparer dem ikke. …

Matteus 18:33
burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, likesom jeg forbarmet mig over dig?

he hath thrown

Klagesangene 2:5,17
Herren er blitt som en fiende, han har tilintetgjort Israel, tilintetgjort alle dets palasser, ødelagt dets festninger og hopet sorg på sorg over Judas datter. …

Jeremias 5:10
Stig op på dets murer og ødelegg, men gjør ikke helt ende på det! Ta bort dets kvister, de hører ikke Herren til!

Mika 5:11,12
Og jeg vil utrydde byene i ditt land og bryte ned alle dine festninger. …

Malakias 1:4
Når Edom sier: Vi er knust, men vi skal bygge ruinene op igjen, da sier Herren, hærskarenes Gud, så: De skal bygge, men jeg skal rive ned, og de skal kalles ugudelighetens land og det folk som Herren til evig tid er vred på.

2 Korintierne 10:4
for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,

brought them down to Heb.

Esaias 25:12
Og dine* murers høie festning skal han rive ned, omstyrte, jevne med jorden, så den ligger i støvet.

Esaias 26:5
For han har nedbøiet dem som bodde i det høie, den kneisende stad; han støtte den ned, ja støtte den ned til jorden, slo den ned i støvet.

polluted

Salmenes 89:39,40
Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet. …

Esaias 23:9
Herren, hærskarenes Gud, har besluttet det for å vanhellige all stolt prakt, for å vanære alle jordens store.

Esaias 43:28
så vanhelliget jeg de hellige høvdinger og overgav Jakob til bann og Israel til spott.

Esaias 47:6
Jeg var vred på mitt folk, vanhelliget min arv og gav dem i din hånd, du viste dem ikke barmhjertighet, endog på oldingen lot du ditt åk tynge hårdt.

Lenker
Klagesangene 2:2 InterlineærtKlagesangene 2:2 flerspråkligLamentaciones 2:2 SpanskLamentations 2:2 FranskKlagelieder 2:2 TyskeKlagesangene 2:2 ChineseLamentations 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Klagesangene 2
1Hvor Herren i sin vrede har innhyllet Sions datter i mørke skyer! Han har kastet Israels herlighet fra himmelen til jorden, og han har ikke kommet i hu sine føtters skammel* på sin vredes dag. 2Herren har uten skånsel tilintetgjort alle Jakobs boliger, han har i sin vrede brutt ned Judas datters festninger, kastet dem til jorden; han har vanhelliget riket og dets fyrster. 3Han har i brennende vrede avhugget hvert horn i Israel, dradd sin høire hånd tilbake for fiendens åsyn* og satt Jakob i brand lik en ildslue som fortærer rundt omkring.…
Kryssreferanser
Salmenes 21:9
Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

Salmenes 74:7
De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig.

Salmenes 89:39
Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet.

Salmenes 89:40
Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus.

Esaias 22:5
For en dag med forferdelse og nedtramping og forvirring holder Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, i Syne-dalen*; murer brytes ned, og skrik lyder op imot fjellet.

Esaias 25:12
Og dine* murers høie festning skal han rive ned, omstyrte, jevne med jorden, så den ligger i støvet.

Esaias 26:5
For han har nedbøiet dem som bodde i det høie, den kneisende stad; han støtte den ned, ja støtte den ned til jorden, slo den ned i støvet.

Esaias 43:28
så vanhelliget jeg de hellige høvdinger og overgav Jakob til bann og Israel til spott.

Klagesangene 2:5
Herren er blitt som en fiende, han har tilintetgjort Israel, tilintetgjort alle dets palasser, ødelagt dets festninger og hopet sorg på sorg over Judas datter.

Klagesangene 2:17
Herren har gjort det han hadde tenkt, han har fullbyrdet sitt ord som han hadde forkynt alt i fordums dager, han har brutt ned uten skånsel; og han lot fienden glede sig over dig, han lot dine motstandere bære sine horn høit.

Klagesangene 3:43
Du innhyllet dig i vrede og forfulgte oss; du slo ihjel, du sparte ikke.

Mika 5:11
Og jeg vil utrydde byene i ditt land og bryte ned alle dine festninger.

Mika 5:14
Og jeg vil rive op Astartebilledene i ditt land og ødelegge dine byer.

Klagesangene 2:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden