Salmenes 55
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; med strengelek; en læresalme av David. (2) Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring!

2Gi akt på mig og svar mig! Mine sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må stønne,

3for fiendens røst, for den ugudeliges undertrykkelse; for de velter elendighet over mig, og i vrede forfølger de mig.

4Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på mig.

5Frykt og beven kommer over mig, og forferdelse legger sig over mig.

6Og jeg sier: Gid jeg hadde vinger som duen! Da vilde jeg flyve bort og feste bo.

7Se, jeg vilde flykte langt bort, jeg vilde ta herberge i ørkenen. Sela.

8Jeg vilde i hast søke mig et tilfluktssted for den rasende vind, for stormen.

9Opsluk dem, Herre, kløv deres tungemål! For jeg ser vold og kiv i byen.

10Dag og natt vandrer de omkring den på dens murer, og elendighet og ulykke er inneni den.

11Fordervelse er inneni den, og undertrykkelse og svik viker ikke fra dens torv.

12For ikke er det en fiende som håner mig, ellers vilde jeg bære det; ikke er det min avindsmann som ophøier sig over mig, ellers vilde jeg skjule mig for ham;

13men det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning -

14vi som levde sammen i fortrolig omgang, som vandret til Guds hus blandt den glade høitidsskare.

15Ødeleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte.

16Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig.

17Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.

18Han forløser min sjel fra striden imot mig og gir mig fred; for i mengde er de omkring mig.

19Gud skal høre og svare* dem - han troner jo fra fordums tid, sela - dem som ikke vil bli anderledes, og som ikke frykter Gud.

20Han* legger hånd på dem som har fred med ham, han vanhelliger sin pakt.

21Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd.

22Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.

23Og du, Gud, skal støte dem ned i gravens dyp; blodgjerrige og falske menn skal ikke nå det halve av sine dager; men jeg setter min lit til dig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 54
Top of Page
Top of Page