Salmerne 139
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Til Sangmesteren. Af David. En Salme. HERRE, du ransager mig og kender mig!1Til sangmesteren; av David; en salme. Herre, du ransaker mig og kjenner mig. 1För sångmästaren; av David; en psalm. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
2Du ved, naar jeg sidder, og naar jeg staar op, du fatter min Tanke i Frastand,2Enten jeg sitter, eller jeg står op, da vet du det; du forstår min tanke langt fra. 2Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån.
3du har Rede paa, hvor jeg gaar eller ligger, og alle mine Veje kender du grant.3Min sti og mitt leie gransker du ut, og du kjenner grant alle mine veier. 3Evad jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen.
4Thi før Ordet er til paa min Tunge, se, da ved du det, HERRE, til fulde.4For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. 4Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo.
DANNORSVE
5Bagfra og forfra omslutter du mig, du lægger din Haand paa mig.5Bakfra og forfra omgir du mig, og du legger din hånd på mig. 5Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
6At fatte det er mig for underfuldt, for højt, jeg evner det ikke!6Å forstå dette er mig for underlig, det er for høit, jeg makter det ikke. 6En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den.
7Hvorhen skal jeg gaa for din Aand, og hvor skal jeg fly for dit Aasyn?7Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn? 7Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte?
8Farer jeg op til Himlen, da er du der, reder jeg Leje i Dødsriget, saa er du der;8Farer jeg op til himmelen så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. 8Fore jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du ock där.
9tager jeg Morgenrødens Vinger, fæster jeg Bo, hvor Havet ender,9Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, 9Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
DANNORSVE
10da vil din Haand ogsaa lede mig der, din højre holde mig fast!10så fører også der din hånd mig, og din høire hånd holder mig fast. 10så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
11Og siger jeg: »Mørket skal skjule mig, Lyset blive Nat omkring mig!«11Og sier jeg: Mørket skjule mig, og lyset omkring mig bli natt - 11Och om jag sade: »Mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig»,
12saa er Mørket ej mørkt for dig, og Natten er klar som Dagen, Mørket er som Lyset.12så gjør heller ikke mørket det for mørkt for dig, og natten lyser som dagen, mørket er som lyset. 12så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig, natten skulle lysa såsom dagen: ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.
13Thi du har dannet mine Nyrer, vævet mig i Moders Liv.13For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv. 13Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.
14Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; underfulde er dine Gerninger, det kender min Sjæl til fulde.14Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 14Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.
DANNORSVE
15Mine Ben var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i Løndom, virket i Jordens Dyb;15Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*.15Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
16som Foster saa dine Øjne mig, i din Bog var de alle skrevet, Dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet.16Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet. 16Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.
17Hvor kostelige er dine Tanker mig, Gud, hvor stor er dog deres Sum!17Hvor vektige dine tanker er for mig, Gud, hvor store deres summer! 17Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!
18Tæller jeg dem, er de flere end Sandet, jeg vaagner — og end er jeg hos dig.18Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner op, og jeg er ennu hos dig. 18Skulle jag räkna dem, så vore de flera än sanden; när jag uppvaknade, vore jag ännu hos dig.
19Vilde du dog dræbe de gudløse, Gud, maatte Blodets Mænd vige fra mig,19Gud, gid du vilde drepe den ugudelige, og I blodtørstige menn, vik fra mig - 19Gud, o att du ville dräpa de ogudaktiga! Ja, måtte de blodgiriga vika bort ifrån mig,
DANNORSVE
20de, som taler om dig paa Skrømt og sværger falsk ved dit Navn.20de som nevner ditt navn til å fremme onde råd, som bruker det til løgn, dine fiender! 20de som tala om dig med ränker i sinnet, de som hava bragt dina städer i fördärv!
21Jeg hader jo dem, der hader dig, HERRE, og væmmes ved dem, der staar dig imod;21Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig? 21Skulle jag icke hata dem som hata dig, HERRE? Skulle jag icke känna leda vid dem som stå dig emot?
22med fuldt Had hader jeg dem, de er ogsaa mine Fjender.22Jeg hater dem med et fullkomment hat; de er mine fiender. 22Jag hatar dem med starkaste hat; ja, mina fiender hava de blivit.
23Ransag mig, Gud, og kend mit Hjerte, prøv mig og kend mine Tanker!23Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker, 23Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar,
24Se, om jeg er paa Smertens Vej, og led mig paa Evigheds Vej!24og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei! 24och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 138
Top of Page
Top of Page