Salmenes 147:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN bygger Jerusalem, han samler de spredte af Israel,

Svenska (1917)
HERREN är den som bygger upp Jerusalem, Israels fördrivna samlar han tillhopa.

King James Bible
The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.

English Revised Version
The LORD doth build up Jerusalem; he gathereth together the outcasts of Israel.
Bibelen Kunnskap Treasury

build

Salmenes 51:18
Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!

Salmenes 102:13-16
Du vil reise dig, du vil forbarme dig over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet. …

Nehemias 3:1
Ypperstepresten Eljasib og hans brødre og prestene gjorde sig rede og bygget Fåreporten; de helliget den og satte inn dørene; så bygget de videre til Mea-tårnet, som de helliget, og videre frem til Hananel-tårnet.

Nehemias 7:4
Byen var vid og stor, men folket i den var fåtallig, og ingen nye hus var bygget.

Esaias 14:32
Hvad skal vi da svare hedningefolkets sendebud? - At Herren har grunnfestet Sion, og at der finner de ly de elendige i hans folk.

Esaias 61:7
For eders skam skal I få dobbelt gjengjeld, og de som led vanære, skal nu juble over sin lodd; derfor skal de få dobbelt lodd i sitt land, evig glede skal bli dem til del;

Jeremias 31:4
Ennu en gang vil jeg bygge dig, og du skal bli bygget, du jomfru, Israel! Ennu en gang skal du pryde dig med dine trommer og gå ut i dansen med de glade.

Daniel 9:25
Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet*, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel**.

Matteus 16:18
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

he

Salmenes 102:20-22
for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn, …

5 Mosebok 30:3
da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne sig over dig, og han skal atter samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt dig iblandt.

Esras 2:64,65
Hele menigheten var i alt to og firti tusen tre hundre og seksti …

Esras 8:1
Dette er de familiehoder som under kong Artaxerxes' regjering drog op med mig fra Babel, og som her skal opregnes efter sine ætter:

Esaias 11:11,12
På den tid skal Herren ennu en gang rekke ut sin hånd for å vinne levningen av sitt folk, de som blir reddet fra Assyria og Egypten og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øer. …

Esaias 27:13
Og det skal skje på den tid at de skal støte i en stor basun, og da skal de komme de fortapte i Assurs land og de fordrevne i Egyptens land, og de skal tilbede Herren på det hellige berg i Jerusalem.

Esaias 56:8
Så sier Herren, Israels Gud, han som samler de fordrevne av Israel: Ennu flere vil jeg samle til ham, foruten dem som allerede er samlet til ham.

Jeremias 32:37
Se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og min store fortørnelse, og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt.

Esekiel 36:24
Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land.

Esekiel 37:21
Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land.

Esekiel 38:8
Når lang tid er gått, kommer turen til dig; ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, op på Israels fjell som stadig hadde ligget øde; men nu er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.

Esekiel 39:27,28
Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for de mange folks øine, …

Efeserne 2:12-19
at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden; …

Lenker
Salmenes 147:2 InterlineærtSalmenes 147:2 flerspråkligSalmos 147:2 SpanskPsaume 147:2 FranskPsalm 147:2 TyskeSalmenes 147:2 ChinesePsalm 147:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmenes 147
1Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er liflig, lovsang sømmer sig. 2Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han. 3Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. …
Kryssreferanser
Johannes 7:35
Jødene sa da til hverandre: Hvor vil han gå bort, siden vi ikke skal finne ham? Mon han vil gå til dem som er spredt omkring blandt grekerne, og lære grekerne?

5 Mosebok 30:3
da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne sig over dig, og han skal atter samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt dig iblandt.

Salmenes 51:18
Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!

Salmenes 69:35
For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de* skal bo der og eie dem,

Salmenes 102:16
For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet.

Salmenes 106:47
Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig!

Salmenes 122:3
Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføiet,

Esaias 11:12
Og han skal løfte et banner for folkene og samle de fordrevne av Israel og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner.

Esaias 56:8
Så sier Herren, Israels Gud, han som samler de fordrevne av Israel: Ennu flere vil jeg samle til ham, foruten dem som allerede er samlet til ham.

Esekiel 39:28
da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land og ikke lar nogen av dem bli igjen der.

Mika 4:6
På den dag, sier Herren, vil jeg samle de haltende og sanke sammen de bortdrevne og dem jeg har faret ille med,

Salmenes 147:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden