Psaltaren 55
Svenska (1917)
1För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David. (2) Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.

2Akta på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga,

3vid fiendens rop, vid den ogudaktiges skri. Ty de vilja draga fördärv över mig, och i vrede ansätta de mig.

4Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, och dödens fasor hava fallit över mig.

5Fruktan och bävan kommer över mig, och förfäran övertäcker mig.

6Därför säger jag: Ack att jag hade vingar såsom duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

7Ja, långt bort skulle jag fly, jag skulle taga härbärge i öknen. Sela.

8Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt undan stormvind och oväder.

9Fördärva dem, Herre; gör deras tungor oense. Ty våld och genstridighet ser jag i staden.

10Dag och natt gå de omkring den, ovanpå dess murar, ondska och olycka råda därinne;

11ja, fördärv råder därinne, och från dess torg vika icke förtryck och svek.

12Se, det är icke en fiende som smädar mig, det kunde jag fördraga; det är icke min ovän som förhäver sig mot mig, för honom kunde jag gömma mig undan.

13Nej, du gör det, du som var min jämlike, min vän och förtrogne,

14du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, du som i Guds hus gick med mig i högtidsskaran.

15Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan.

16Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.

17Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.

18Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de icke komma vid mig; ty de äro många, som stå mig emot.

19Gud skall höra det och giva dem svar, han som sitter på sin tron av ålder. Sela. Ty de vilja icke ändra sig, och de frukta ej Gud.

20Den mannen bär händer på sin vän; han bryter sitt förbund.

21Orden i hans mun äro hala såsom smör, men stridslust fyller hans hjärta; hans ord äro lenare än olja, dock äro de dragna svärd.

22Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja att den rättfärdige vacklar.

23Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 54
Top of Page
Top of Page