2.Mosebog 40
Dansk (1917 / 1931)
1Og HERREN talede til Moses og sagde: 2Paa den første Dag i den første Maaned skal du rejse Aabenbaringsteltets Bolig. 3Sæt saa Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken. 4Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne paa. 5Stil Guldalteret til Røgelsen op foran Vidnesbyrdets Ark og hæng Forhænget op foran Boligens Indgang. 6Stil Brændofferalteret op foran Indgangen til Aabenbaringsteltets Bolig 7og stil Vandkummen op mellem Aabenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri. 8Rejs Forgaarden rundt om og hæng Forhænget op foran Forgaardens Indgang. 9Tag Salveolien og salv Boligen og alle Ting deri, og du skal hellige den med alt dens Tilbehør, saa den bliver hellig. 10Du skal salve Brændofferalteret og alt dets Tilbehør og hellige Alteret, saa det bliver højhelligt. 11Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den. 12Lad saa Aron og hans Sønner træde hen til Aabenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand 13og ifør Aron de hellige Klæder, salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig. 14Lad saa hans Sønner træde frem, ifør dem Kjortler 15og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Saaledes skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager paa dem. 16Og Moses gjorde ganske som HERREN havde paalagt ham; saaledes gjorde han.

17Paa den første Dag i den første Maaned i det andet Aar blev Boligen rejst. 18Moses rejste Boligen, idet han anbragte Fodstykkerne, rejste Brædderne, stak Tværstængerne ind, rejste Pillerne, 19spændte Teltdækket ud over Boligen og lagde Teltdækkets Dække ovenover, som HERREN havde paalagt Moses. 20Derpaa tog han Vidnesbyrdet og lagde det i Arken, stak Bærestængerne i Arken og lagde Sonedækket oven paa den; 21saa bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede saaledes Vidnesbyrdets Ark, som HERREN havde paalagt Moses. 22Derpaa opstillede han Bordet i Aabenbaringsteltet ved Boligens nordre Væg uden for Forhænget, 23og han lagde Brødene i Række derpaa for HERRENS Aasyn, som HERREN havde paalagt Moses. 24Derpaa satte han Lysestagen ind i Aabenbaringsteltet lige over for Bordet, ved Boligens søndre Væg; 25og han satte Lamperne derpaa for HERRENS Aasyn, som HERREN havde paalagt Moses. 26Derpaa stillede han Guldalteret op i Aabenbaringsteltet foran Forhænget, 27og han tændte vellugtende Røgelse derpaa, som HERREN havde paalagt Moses. 28Derpaa hængte han Forhænget op for Boligens Indgang. 29Brændofferalteret opstillede han foran Indgangen til Aabenbaringsteltets Bolig og ofrede Brændofferet og Afgrødeofferet derpaa, som HERREN havde paalagt Moses. 30Derpaa opstillede han Vandkummen mellem Aabenbaringsteltet og Alteret og hældte Vand deri til Tvætning. 31Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri; 32naar de gik ind i Aabenbaringsteltet og traadte hen til Alteret, tvættede de sig, som HERREN havde paalagt Moses. 33Saa rejste han Forgaarden rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgaardens Indgang. Hermed var Moses færdig med Arbejdet.

34Da dækkede Skyen Aabenbaringsteltet, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen; 35og Moses kunde ikke gaa ind i Aabenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen. 36Men under hele deres Vandring brød Israeliterne op, naar Skyen løftede sig fra Boligen; 37og naar Skyen ikke løftede sig, brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig. 38Thi HERRENS Sky laa over Boligen om Dagen, og om Natten lyste Ild i Skyen for alle Israeliternes Øjne under hele deres Vandring.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Exodus 39
Top of Page
Top of Page