Prædikeren 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Alt har sin Stund og hver en Ting under Himmelen sin Tid:1Alt har sin tid, og en tid er der satt for hvert foretagende under himmelen. 1Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund.
2Tid til at fødes og Tid til at dø, Tid til at plante og Tid til at rydde,2Å fødes har sin tid og å dø har sin tid, å plante har sin tid og å rykke op det som er plantet, har sin tid; 2Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid.
3Tid til at dræbe og Tid til at læge, Tid til at nedrive og Tid til at opbygge,3å drepe har sin tid og å læge har sin tid; å rive ned har sin tid og å bygge op har sin tid; 3Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid.
4Tid til at græde og Tid til at le, Tid til at sørge og Tid til at danse,4å gråte har sin tid og å le har sin tid; å klage har sin tid og å danse har sin tid; 4Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.
DANNORSVE
5Tid til at kaste Sten, og Tid til at sanke Sten, Tid til at favne og Tid til ikke at favne,5å kaste bort stener har sin tid og å samle stener har sin tid; å ta i favn har sin tid og å holde sig fra favntak har sin tid; 5Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Taga i famn har sin tid, och avhålla sig från famntag har sin tid.
6Tid til at søge og Tid til at miste, Tid til at gemme og Tid til at bortkaste,6å søke har sin tid og å tape har sin tid; å gjemme har sin tid og å kaste bort har sin tid; 6Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.
7Tid til at flænge og Tid til at sy, Tid til at tie og Tid til at tale,7å sønderrive har sin tid og å sy sammen har sin tid; å tie har sin tid og å tale har sin tid; 7Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid.
8Tid til at elske og Tid til at hade, Tid til Krig og Tid til Fred.8å elske har sin tid og å hate har sin tid; krig har sin tid og fred har sin tid. 8Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.
DANNORSVE
9Hvad Løn for sin Flid har da den, der arbejder?9Hvad vinning har den som gjør noget, av det strev han har med det? 9Vad förmån av sin möda har då den som arbetar?
10Jeg saa det Slid, som Gud har givet Menneskens Børn at slide med.10Jeg så den plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage sig med. 10Jag såg vilket besvär Gud har givit människors barn till att plåga sig med.
11Alt har han skabt smukt til rette Tid; ogsaa Evigheden har han lagt i deres Hjerte, dog saaledes at Menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket.11Alt har han gjort skjønt i sin tid; også evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden. 11Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de icke förmå att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk som Gud har gjort.
12Jeg skønnede, at der ikke gives noget andet Gode for dem end at glæde sig og have det godt, saa længe de lever.12Jeg skjønte at de intet annet gode har enn å glede sig og å gjøre sig til gode i livet; 12Jag insåg att intet är bättre för dem, än att de äro glada och göra sig goda dagar, så länge de leva.
DANNORSVE
13Dog ogsaa det at spise og drikke og nyde det gode under al sin Flid er for hvert Menneske en Guds Gave.13men når et menneske, hvem det så er, får ete og drikke og unne sig gode dager til gjengjeld for alt sitt strev, så er også det en Guds gave. 13Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under all sin möda, så är också detta en Guds gåva.
14Jeg skønnede, at alt, hvad Gud virker, bliver evindelig, uden at noget kan føjes til eller tages fra; og saaledes har Gud gjort det, for at man skal frygte for hans Aasyn.14Jeg skjønte at alt hvad Gud gjør, det varer evig; intet kan legges til og intet kan tas fra. Så har Gud gjort det, forat vi skal frykte ham. 14Jag insåg att allt vad Gud gör skall förbliva evinnerligen; man kan icke lägga något därtill, ej heller taga något därifrån. Och Gud har så gjort, för att man skall frukta honom.
15Hvad der sker, var allerede, og hvad der skal ske, har allerede været; Gud leder det svundne op.15Hvad der er, det var allerede før, og hvad der skal bli, det har også vært før; Gud søker frem igjen det forgangne. 15Vad som är, det var redan förut, och vad som kommer att ske, det skedde ock redan förut; Gud söker blott fram det förgångna.
DANNORSVE
16Fremdeles saa jeg under Solen, at Gudløshed var paa Rettens Sted og Gudløshed paa Retfærds Sted.16Fremdeles så jeg under solen at på dommersetet, der satt gudløsheten, og hvor rettferdighet skulde råde, der rådet gudløshet. 16Ytterligare såg jag under solen att på domarsätet rådde orättfärdighet, och på rättfärdighetens säte orättfärdighet.
17Jeg sagde ved mig selv: »Den retfærdige og den gudløse dømmer Gud; thi for hver en Ting og hver en Idræt har han fastsat en Tid.«17Da sa jeg i mitt hjerte: Gud skal dømme den rettferdige så vel som den gudløse; for hos ham er det fastsatt en tid for hvert foretagende og for alt hvad som gjøres. 17Då sade jag i mitt hjärta: Både den rättfärdige och den orättfärdige skall Gud döma; ty vart företag och allt vad man gör har sin tid hos honom.
18Jeg sagde ved mig selv: »Det er for Menneskenes Skyld, for at Gud kan prøve dem, og for at de selv kan se, at de er Dyr.«18Jeg sa i mitt hjerte: Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr; 18Jag sade i mitt hjärta: För människornas skull sker detta, på det att Gud må pröva dem, och på det att de själva må inse att de äro såsom fänad.
19Thi Menneskers og Dyrs Skæbne er ens; som den ene dør, dør den anden, og en og samme Aand har de alle; Mennesket har intet forud for Dyrene, thi alt er Tomhed.19for det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrin fremfor dyret; for alt er tomhet. 19Ty det går människors barn såsom det går fänaden, dem alla går det lika. Såsom fänaden dör, så dö ock de; enahanda ande hava de ock alla. Ja, människorna hava intet framför fänaden, ty allt är fåfänglighet.
DANNORSVE
20Alle gaar sammesteds hen, alle blev til af Muld, og alle vender tilbage til Mulden.20De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet. 20Alla går de till samma mål; alla have de kommit av stoft, och alla skola de åter varda stoft.
21Hvo ved, om Menneskenes Aand stiger opad, og om Dyrenes Aand farer nedad til Jorden?21Hvem vet om menneskenes ånd stiger op, og om dyrets ånd farer ned til jorden? 21Vem kan veta om människornas ande att den stiger uppåt, och om fänadens ande att den far ned under jorden?
22Saaledes indsaa jeg, at intet er bedre for Mennesket end at glæde sig ved sin Gerning, thi det er hans Del; thi hvo kan bringe ham saa vidt, at han kan se, hvad der kommer efter hans Død?22Og jeg så at intet er bedre for mennesket enn at han gleder sig ved sitt arbeid; for det er det gode som blir ham til del; for hvem lar ham få se det som skal komme efter ham? 22Och jag såg att intet är bättre för människan, än att hon är glad under sitt arbete; ty detta är den del hon får. Ty vem kan föra henne tillbaka, så att hon får se och hava glädje av vad som skall ske efter henne?
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Ecclesiastes 2
Top of Page
Top of Page