2 Mosebok 40
Norsk (1930)
1Og Herren talte til Moses og sa: 2I den første måned, på den første dag i måneden, skal du reise tabernaklet, sammenkomstens telt. 3Der skal du sette vidnesbyrdets ark og dekke for arken med forhenget. 4Så skal du sette inn bordet, og på det skal du legge alt som skal ligge på det; og du skal bære inn lysestaken og sette op lampene på den. 5Og du skal sette det gullklædde røkoffer-alter foran vidnesbyrdets ark og henge op teppet for inngangen til tabernaklet. 6Brennoffer-alteret skal du sette foran inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt. 7Og tvettekaret skal du sette mellem sammenkomstens telt og alteret og ha vann i det. 8Og så skal du sette op forgården rundt omkring og henge op teppet for porten til forgården. 9Derefter skal du ta salvingsoljen og salve tabernaklet og alt som er i det, og du skal hellige tabernaklet og alt som hører det til, så det blir hellig. 10Og du skal salve brennofferalteret og alt som hører det til, og du skal hellige alteret, og alteret skal være høihellig. 11Og du skal salve tvettekaret og dets fotstykke og hellige det. 12Så skal du føre Aron og hans sønner frem til inngangen til sammenkomstens telt Og tvette dem med vann. 13Og du skal klæ Aron i de hellige klær og salve ham og hellige ham, og så skal han tjene mig som prest. 14Og hans sønner skal du også føre frem og klæ dem i underkjortlene. 15Og du skal salve dem, likesom du salvet deres far, og så skal de tjene mig som prester; og denne salving skal gi dem retten til prestedømmet for evig tid, slekt efter slekt. 16Og Moses gjorde så; han gjorde i ett og alt således som Herren befalte ham.

17I den første måned i det annet år, på den første dag i måneden, var det tabernaklet blev reist. 18Da reiste Moses tabernaklet: Han satte ned fotstykkene og stilte op plankene, la tverrstengene inn og reiste stolpene. 19Så bredte han ut dekket over tabernaklet og la varetaket ovenpå, således som Herren hadde befalt Moses. 20Derefter tok han og la vidnesbyrdet i arken og satte stengene i og satte nådestolen ovenpå arken. 21Og arken satte han inn i tabernaklet og hengte op det dekkende forheng foran vidnesbyrdets ark, således som Herren hadde befalt Moses. 22Så satte han bordet i sammenkomstens telt ved den nordre vegg av tabernaklet utenfor forhenget 23og la brødene i rad på det for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses 24Lysestaken satte han i sammenkomstens telt midt imot bordet ved den søndre vegg av tabernaklet 25og satte op lampene for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses 26Så satte han det gullklædde alter i sammenkomstens telt foran forhenget 27og brente velluktende røkelse på det, således som Herren hadde befalt Moses 28Derefter hengte han op teppet for inngangen til tabernaklet. 29Brennoffer-alteret satte han ved inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt, og ofret brennoffer og matoffer på det, således som Herren hadde befalt Moses 30Tvettekaret satte han mellem sammenkomstens telt og alteret og hadde vann i det til å tvette sig med. 31Og Moses og Aron og hans sønner tvettet sine hender og sine føtter i det. 32Når de gikk inn i sammenkomstens telt, og når de trådte nær til alteret, tvettet de sig, således som Herren hadde befalt Moses. 33Så reiste han op forgården omkring tabernaklet og alteret og hengte op teppet for porten til forgården. Således fullendte Moses verket.

34Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. 35Og Moses kunde ikke gå inn i sammenkomstens telt fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. 36Og når skyen løftet sig fra tabernaklet, brøt Israels barn op; så gjorde de på alle sine tog. 37Men når skyen ikke løftet sig, brøt de ikke op, men ventet til den dag den atter løftet sig. 38For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som ild, for alle Israels barns øine på alle deres tog.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Exodus 39
Top of Page
Top of Page