Jobs 16
Norsk (1930)
1Da tok Job til orde og sa:

2Jeg har hørt meget som dette; I er plagsomme trøstere alle sammen.

3Blir det aldri ende på de vindige ord? Eller hvad egger dig til å svare?

4Også jeg kunde tale som I; om I var i mitt sted, kunde jeg sette ord sammen mot eder, og jeg kunde ryste på hodet over eder;

5jeg kunde styrke eder med min munn*, og mine lebers medynk kunde stille eders smerte.

6Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hvad lindring får jeg da?

7Ja, nu har han trettet mig ut; du har ødelagt hele mitt hus.

8Og du grep mig fatt - det blev et vidne mot mig; min magerhet stod op imot mig, like i mitt åsyn vidnet den mot mig.

9Hans vrede sønderrev mig og forfulgte mig; han skar tenner imot mig; som min motstander hvesset han sine øine mot mig.

10De* spilet op sin munn mot mig, med hån slo de mine kinnben; alle slo de sig sammen mot mig.

11Gud gir mig i urettferdige folks vold og styrter mig i ugudelige menneskers hender.

12Jeg levde i ro; da sønderbrøt han mig, han grep mig i nakken og sønderknuste mig, han satte mig op til skive for sig.

13Hans skyttere kringsatte mig, han kløvde mine nyrer uten barmhjertighet; han øste ut min galle på jorden.

14Han rev i mig rift på rift; han stormet mot mig som en kjempe.

15Jeg har sydd sekk om min hud og stukket mitt horn i støvet*;

16mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øielokk ligger det dødsskygge.

17Og dog er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren.

18Å jord, dekk ikke mitt blod*, og måtte det ikke være noget sted hvor mitt skrik stanser!

19Selv nu har jeg mitt vidne i himmelen og i det høie en som kan stadfeste mine ord.

20Stadig spotter mine venner mig; mot Gud skuer gråtende mitt øie,

21at han må la mannen få rett i hans strid med Gud og menneskebarnet rett mot hans næste;

22for få år vil det gå før jeg vandrer den vei som jeg ikke vender tilbake.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 15
Top of Page
Top of Page