Salomos Ordsprog 2
Norsk (1930)
1Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,

2så du vender ditt øre til visdommen og bøier ditt hjerte til klokskapen,

3ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,

4dersom du leter efter den som efter sølv og graver efter den som efter skjulte skatter,

5da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.

6For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,

7og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig,

8han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.

9Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei.

10For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;

11eftertanke skal holde vakt over dig, forstand skal verne dig,

12for å fri dig fra onde veier, fra menn som fører forvendt tale,

13fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier,

14som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,

15som går på krokete stier og følger vrange veier.

16Visdommen skal fri dig fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord,

17som har forlatt sin ungdoms venn og glemt sin Guds pakt;

18for hennes hus synker ned i døden, og hennes veier bærer ned til dødningene;

19de som går inn til henne, kommer aldri tilbake og når aldri livets stier.

20Visdommen skal hjelpe dig til å vandre på de godes vei og holde dig på de rettferdiges stier;

21for de opriktige skal bo i landet, og de ustraffelige skal bli tilbake i det,

22men de ugudelige skal utryddes av landet, og de troløse skal rykkes bort fra det.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 1
Top of Page
Top of Page