Salmenes 72
Norsk (1930)
1Av Salomo. Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet!

2Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett.

3Fjellene skal bære fred for folket, og haugene for rettferdighets skyld.

4Han skal dømme de elendige blandt folket, han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen.

5De skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt.

6Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden.

7I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere.

8Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.

9For hans åsyn skal de som bor i ørkenene, bøie kne, og hans fiender skal slikke støv.

10Kongene fra Tarsis og øene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt.

11Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.

12For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har.

13Han skal spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler.

14Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øine.

15Og de skal leve og gi ham av Sjebas gull og alltid bede for ham; hele dagen skal de love ham.

16Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden.

17Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig.

18Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger!

19Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

20Ende på Davids, Isais sønns bønner.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 71
Top of Page
Top of Page