Psaltaren 72
Svenska (1917)
1Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.

2Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.

3Bergen bäre frid åt folket, så ock höjderna, genom rättfärdighet.

4Han skaffe rätt åt de betryckta i folket, han frälse de fattiga och krosse förtryckaren.

5Dig frukte man, så länge solen varar, och så länge månen skiner, från släkte till släkte.

6Han vare lik regnet som faller på ängen, lik en regnskur som vattnar jorden.

7I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes.

8Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.

9För honom buge sig öknens inbyggare, och hans fiender slicke stoftet.

10Konungarna från Tarsis och havsländerna hembäre skänker, konungarna av Saba och Seba bäre fram gåvor.

11Ja, alla konungar falle ned för honom, alla hedningar tjäne honom.

12Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte och den som ingen hjälpare har.

13Han skall vara mild mot den arme och fattige; de fattigas själar skall han frälsa.

14Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.

15Må han leva; må man föra till honom guld från Saba. Ständigt bedje man för honom, alltid välsigne man honom.

16Ymnigt växe säden i landet, ända till bergens topp; dess frukt må susa likasom Libanons skog; och folk blomstre upp i städerna såsom örter på marken.

17Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig; alla hedningar prise honom säll.

18Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!

19Och lovat vare hans härliga namn evinnerligen, och hela jorden vare full av hans ära! Amen, Amen.

20Slut på Davids, Isais sons, böner. Tredje boken

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 71
Top of Page
Top of Page