Matteus 5:10
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.
Bibelen Kunnskap Treasury

are.

Matteus 10:23
Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg eder: I skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.

Salmenes 37:12
Den ugudelige optenker ondt imot den rettferdige og skjærer tenner imot ham.

Markus 10:30
uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Lukas 6:22
Salige er I når menneskene hater eder, og når de ikke vil vite av eder, og spotter eder og kaster eders navn fra sig som noget ondt, for Menneskesønnens skyld.

Lukas 21:12
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på eder og forfølge eder og overgi eder til synagoger og fengsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld;

Johannes 15:20
Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Apostlenes-gjerninge 5:40
De lød ham da, og kalte apostlene inn igjen og lot dem hudstryke, og bød dem at de ikke skulde tale i Jesu navn, og så lot de dem gå.

Apostlenes-gjerninge 8:1
Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.

Romerne 8:35-39
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? …

1 Korintierne 4:9-13
For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. …

2 Korintierne 4:8-12,17
idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, …

Filippenserne 1:28
og ikke i nogen ting lar eder skremme av motstanderne; det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud.

2 Timoteus 2:12
holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;

2 Timoteus 3:11
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen.

Jakobs 1:2-5
Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser, …

1 Peters 3:13,14
Og hvem er det som kan gjøre eder ondt såfremt I legger vinn på det gode? …

1 Peters 4:12-16
I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; …

1 Johannes 3:12
ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige.

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

for.

Matteus 5:3
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

2 Tessalonikerne 1:4-7
så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut …

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Lenker
Matteus 5:10 InterlineærtMatteus 5:10 flerspråkligMateo 5:10 SpanskMatthieu 5:10 FranskMatthaeus 5:10 TyskeMatteus 5:10 ChineseMatthew 5:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden