Matteus 5:11
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.
Bibelen Kunnskap Treasury

when.

Matteus 10:25
det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og tjeneren som sin herre; har de kalt husbonden Be'elsebul, hvor meget mere da hans husfolk!

Matteus 27:39
Og de som gikk forbi, spottet ham og rystet på hodet og sa:

Salmenes 35:11
Der opstår urettferdige vidner, de spør mig om det jeg ikke vet.

Esaias 66:5
Hør Herrens ord, I som er forferdet over hans ord! Eders brødre som hater eder, som støter eder fra sig for mitt navns skyld, sier: La Herren vise sin herlighet, så vi kan få se eders glede! Men de skal bli til skamme.

Lukas 7:33,34
For døperen Johannes er kommet; han hverken åt brød eller drakk vin, og I sier: Han er besatt! …

Johannes 9:28
Da skjelte de ham ut og sa: Du er hans disippel, men vi er Mose disipler.

1 Peters 2:23
han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig;

falsely.

1 Peters 4:14
Om I hånes for Kristi navns skyld, er I salige, fordi herlighetens og Guds Ånd hviler over eder.

for.

Matteus 10:18,22,39
og I skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene. …

Matteus 19:29
Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen og arve evig liv.

Matteus 24:9
Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Salmenes 44:22
Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår.

Markus 4:17
og de har ikke rot i sig, men holder bare ut til en tid; blir det så trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar de straks anstøt.

Markus 8:35
For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det.

Markus 13:9,13
Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, og I skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem. …

Lukas 6:22
Salige er I når menneskene hater eder, og når de ikke vil vite av eder, og spotter eder og kaster eders navn fra sig som noget ondt, for Menneskesønnens skyld.

Lukas 9:24
For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.

Lukas 21:12,17
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på eder og forfølge eder og overgi eder til synagoger og fengsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld; …

Johannes 15:21
Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig.

Apostlenes-gjerninge 9:16
for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.

Romerne 8:36
som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.

1 Korintierne 4:10
Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse.

2 Korintierne 4:11
For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.

Apenbaring 2:3
og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

Lenker
Matteus 5:11 InterlineærtMatteus 5:11 flerspråkligMateo 5:11 SpanskMatthieu 5:11 FranskMatthaeus 5:11 TyskeMatteus 5:11 ChineseMatthew 5:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden