Matteus 5:9
Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn.
Bibelen Kunnskap Treasury

are.

1 Krønikebok 12:17
David gikk ut til dem og tok til orde og sa til dem: Kommer I til mig med fred og vil hjelpe mig, da skal mitt hjerte høre eder til, og vi skal holde sammen; men kommer I for å forråde mig til mine fiender, skjønt det ingen urett er i mine hender, da se vare fedres Gud dertil og straffe det!

Salmenes 34:12
Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke?

Salmenes 120:6
Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred.

Salmenes 122:6-8
Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig! …

Apostlenes-gjerninge 7:26
Den næste dag kom han til dem mens de trettet, og han formante dem til å holde fred, han sa: I menn! I er brødre; hvorfor gjør I hverandre urett?

Romerne 12:18
Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker!

Romerne 14:1-7,17-19
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker! …

1 Korintierne 6:6
men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!

2 Korintierne 5:20
Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Filippenserne 2:1-3
Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, …

Filippenserne 4:2
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren;

Kolossenserne 3:13
så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!

2 Timoteus 2:22-24
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte! …

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Jakobs 1:19,20
I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede; …

Jakobs 3:16-18
for hvor der er avind og trettesyke, der er urede og alt det som ondt er. …

for.

Matteus 5:45,48
forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. …

Salmenes 82:6,7
Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner. …

Lukas 6:35
Men elsk eders fiender, og gjør vel og lån uten å vente noget igjen! så skal eders lønn være stor, og I skal være den Høiestes barn; for han er god mot de utakknemlige og onde.

Lukas 20:36
for de kan ikke mere dø, for de er englene like og er Guds barn, idet de er opstandelsens barn.

Efeserne 5:1,2
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, …

Filippenserne 2:15,16
forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden, …

1 Peters 1:14-16
Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, …

Lenker
Matteus 5:9 InterlineærtMatteus 5:9 flerspråkligMateo 5:9 SpanskMatthieu 5:9 FranskMatthaeus 5:9 TyskeMatteus 5:9 ChineseMatthew 5:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden