Matteus 5:8
Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.
Bibelen Kunnskap Treasury

are.

Matteus 23:25-28
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! …

1 Krønikebok 29:17-19
Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i opriktighet; av et opriktig hjerte har jeg villig gitt dig alt dette, og med glede har jeg nu sett hvorledes ditt folk som står her, frivillig har gitt dig sine gaver. …

Salmenes 15:2
Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte,

Salmenes 18:26
mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang.

Salmenes 24:4
Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

Salmenes 51:6,10
Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp! …

Salmenes 73:1
En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.

Salomos Ordsprog 22:11
Den som elsker hjertets renhet, og hvis tale er tekkelig, han har kongen til venn.

Esekiel 36:25-27
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. …

Apostlenes-gjerninge 15:9
og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter.

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Titus 1:15
Alt er rent for de rene; men for de urene og vantro er intet rent; både deres sinn og deres samvittighet er urene.

Hebreerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Hebreerne 10:22
så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

Jakobs 4:8
hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

1 Peters 1:22
Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet,

for.

1 Mosebok 32:30
Og Jakob kalte stedet Pniel*; for [sa han] jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget livet.

Jobs 19:26,27
Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, …

1 Korintierne 13:12
For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1 Johannes 3:2,3
I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er. …

Lenker
Matteus 5:8 InterlineærtMatteus 5:8 flerspråkligMateo 5:8 SpanskMatthieu 5:8 FranskMatthaeus 5:8 TyskeMatteus 5:8 ChineseMatthew 5:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden