Matteus 5:7
Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet.
Bibelen Kunnskap Treasury

are.

Matteus 6:14,15
For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder; …

Matteus 18:33-35
burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, likesom jeg forbarmet mig over dig? …

2 Samuel 22:26
Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise stridsmann viser du dig rettvis,

Jobs 31:16-22
Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øine tæres bort? …

Salmenes 18:25
Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis,

Salmenes 37:26
Den hele dag forbarmer han sig og låner ut, og hans avkom blir velsignet.

Salmenes 41:1-4
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham. …

Salmenes 112:4,9
Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. …

Salomos Ordsprog 11:17
En godgjørende mann gjør vel mot sig selv, men en hårdhjertet mann ødelegger sig.

Salomos Ordsprog 14:21
Den som forakter sin næste, synder; men salig er den som ynkes over arminger.

Salomos Ordsprog 19:17
Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.

Esaias 57:1
Den rettferdige omkommer, og det er ikke nogen som legger sig det på hjerte, og fromme menn rykkes bort, uten at nogen akter på at den rettferdige rykkes bort før ulykken kommer.

Esaias 58:6-12
Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at I løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? …

Daniel 4:27
Derfor, konge, la mitt råd tekkes dig, og løs dig fra dine synder ved rettferdighet og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot ulykkelige, om din lykke skal bli varig.

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Markus 11:25
Og når I står og beder, og I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders Fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser!

Lukas 6:35
Men elsk eders fiender, og gjør vel og lån uten å vente noget igjen! så skal eders lønn være stor, og I skal være den Høiestes barn; for han er god mot de utakknemlige og onde.

Efeserne 4:32
men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt eder i Kristus!

Efeserne 5:1
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn,

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

for.

Hoseas 1:6
Og hun blev atter fruktsommelig og fødte en datter, og han sa til ham: Kall henne Lo-Ruhama*! For jeg vil ikke mere miskunne mig over Israels hus, så jeg skulde tilgi dem;

Hoseas 2:1,23
Si da til eders brødre: Ammi*! Og til eders søstre: Ruhama**!…

Romerne 11:30
For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet,

1 Korintierne 7:25
Om jomfruene har jeg ikke noget bud av Herren, men jeg sier min mening som en som har fått miskunn av Herren til å være troverdig.

2 Korintierne 4:1
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;

1 Timoteus 1:13,16
mig som før var en spotter og forfølger og voldsmann; men jeg fikk miskunn, fordi jeg gjorde det uvitende i vantro, …

2 Timoteus 1:16-18
Herren vise miskunn mot Onesiforus' hus! for han har ofte vederkveget mig og ikke skammet sig ved mine lenker; …

Hebreerne 4:16
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebreerne 6:10
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

Jakobs 2:13
For dommen skal være ubarmhjertlg mot den som ikke har gjort barmhjertighet; men barmhjertighet roser sig mot dommen.

1 Peters 2:10
I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

Lenker
Matteus 5:7 InterlineærtMatteus 5:7 flerspråkligMateo 5:7 SpanskMatthieu 5:7 FranskMatthaeus 5:7 TyskeMatteus 5:7 ChineseMatthew 5:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden