1 Samuels 7:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Så samlet de sig i Mispa, og de øste op vann og helte det ut for Herrens åsyn*, og de fastet den dag og bekjente der: Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa.

Dansk (1917 / 1931)
Saa samlede de sig i Mizpa og øste Vand og udgød det for HERRENS Aasyn, og de fastede den Dag og sagde der: »Vi har syndet mod HERREN!« Derpaa dømte Samuel Israeliterne i Mizpa.

Svenska (1917)
Då församlade de sig i Mispa och öste upp vatten och göto ut det in. för HERREN och fastade den dagen; och de sade där: »Vi hava syndat mot HERREN.» Och Samuel dömde Israels barn i Mispa.

King James Bible
And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the LORD, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the LORD. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh.

English Revised Version
And they gathered together to Mizpah, and drew water, and poured it out before the LORD, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the LORD. And Samuel judged the children of Israel in Mizpah.
Bibelen Kunnskap Treasury

29:35).

1 Samuels 1:15
Da svarte Hanna og sa: Nei, min herre! Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i sitt hjerte; vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.

2 Samuel 14:14
For alle må vi dø og bli som vann som er utøst på jorden og ikke kan samles op igjen, og Gud tar ikke livet, men tenker ut hvad som kan gjøres forat en som er støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra ham.

Jobs 16:20
Stadig spotter mine venner mig; mot Gud skuer gråtende mitt øie,

Salmenes 6:6
Jeg er trett av mine sukk, jeg gjennembløter min seng hver natt; med mine tårer væter jeg mitt leie.

Salmenes 42:3
Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til mig: Hvor er din Gud?

Salmenes 119:136
Mine øine flyter bort i vannstrømmer over dem som ikke holder din lov.

Jeremias 9:1
Gid mitt hode var vann, og mitt øie en tårekilde! Da vilde jeg dag og natt gråte over de drepte blandt mitt folk.

Klagesangene 2:11,18
Mine øine er borttæret av tårer, det gjærer i mitt indre, min lever er utøst til jorden, fordi mitt folks datter er ødelagt, fordi de små barn og de diende vansmektet på byens gater; …

Klagesangene 3:49
Mitt øie rinner og har ikke ro, det får ingen hvile,

fasted

2 Krønikebok 20:3
Da blev Josafat redd, og han v endte sig i bønn til Herren og lot utrope en faste over hele Juda.

Esras 8:21-23
Så lot jeg der, ved Ahavaelven, utrope en faste, forat vi skulde ydmyke oss for vår Guds åsyn og bede ham om en lykkelig reise for oss og våre barn og all vår eiendom. …

Nehemias 9:1-3
På den fire og tyvende dag i samme måned samlet Israels barn sig og holdt faste, klædd i sekk og med jord strødd på sine hoder. …

Daniel 9:3-5
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske. …

Joel 2:12
Men endog nu, sier Herren, vend om til mig med hele eders hjerte og med faste og gråt og klage,

Jonas 3:1-10
Og Herrens ord kom annen gang til Jonas, og det lød så: …

We have sinned

3 Mosebok 26:40
Da skal de bekjenne sin misgjerning og sine fedres misgjerning, som de gjorde i sin troløshet mot mig, og bekjenne at de stod mig imot

Dommernes 10:10
Da ropte Israels barn til Herren og sa: Vi har syndet mot dig; vi har forlatt vår Gud og dyrket Ba'alene.

1 Kongebok 8:47
men de så tar sig det til hjerte i det land hvor de holdes fanget, og omvender sig og bønnfaller dig om nåde i deres land som holder dem fanget, og sier: Vi har syndet og gjort ille, vi har vært ugudelige,

Esras 9:5-10
Men ved tiden for aftenofferet reiste jeg mig fra mitt sørgesete i min sønderrevne kjortel og min sønderrevne kappe, og jeg kastet mig på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud …

Jobs 33:27
Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke;

Jobs 40:4
Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn.

Jobs 42:6
Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.

Salmenes 38:3-8
Det er intet friskt i mitt kjød for din vredes skyld, det er ingen fred i mine ben for min synds skyld. …

Salmenes 106:6
Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige.

Jeremias 3:13,14
Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud og på forskjellige veier har løpet om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har I ikke hørt, sier Herren. …

Jeremias 31:19
For efterat jeg har vendt mig bort fra dig, angrer jeg, og efterat jeg har fått forstand, slår jeg mig på lenden; jeg blues, ja, jeg skammer mig, for jeg bærer min ungdoms skam.

Lukas 15:18
Jeg vil stå op og gå til min far og si til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig;

judged

Dommernes 3:10
Og Herrens Ånd kom over ham; han blev dommer i Israel og drog ut til strid, og Herren gav Kusan-Risata'im, kongen i Mesopotamia, i hans hånd, så han vant over Kusan-Risata'im.

Nehemias 9:27
Da gav du dem i deres fienders hånd, og de plaget dem; men når de i sin nød ropte til dig, hørte du det fra himmelen, og i din store barmhjertighet gav du dem frelsere, som utfridde dem av deres fienders hånd.

Esekiel 20:4
Vil du dømme dem, vil du dømme, menneskesønn? Tal til dem om deres fedres vederstyggeligheter

Lenker
1 Samuels 7:6 Interlineært1 Samuels 7:6 flerspråklig1 Samuel 7:6 Spansk1 Samuel 7:6 Fransk1 Samuel 7:6 Tyske1 Samuels 7:6 Chinese1 Samuel 7:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Samuels 7
5Og Samuel sa: La hele Israel samle sig i Mispa! Så vil jeg bede til Herren for eder. 6Så samlet de sig i Mispa, og de øste op vann og helte det ut for Herrens åsyn*, og de fastet den dag og bekjente der: Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa. 7Da filistrene hørte at Israels barn hadde samlet sig i Mispa, drog filistrenes høvdinger op imot Israel, og da Israels barn hørte det, var de redde for filistrene. …
Kryssreferanser
1 Mosebok 31:49
og tillike Mispa*, fordi han sa: Herren holde vakt mellem mig og dig, når vi kommer hverandre av syne;

3 Mosebok 16:29
Og dette skal være en evig lov for eder: I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I faste og ikke gjøre noget arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder.

Dommernes 10:10
Da ropte Israels barn til Herren og sa: Vi har syndet mot dig; vi har forlatt vår Gud og dyrket Ba'alene.

1 Samuels 1:15
Da svarte Hanna og sa: Nei, min herre! Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i sitt hjerte; vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.

1 Samuels 7:15
Samuel dømte Israel så lenge han levde.

1 Kongebok 8:47
men de så tar sig det til hjerte i det land hvor de holdes fanget, og omvender sig og bønnfaller dig om nåde i deres land som holder dem fanget, og sier: Vi har syndet og gjort ille, vi har vært ugudelige,

2 Krønikebok 20:3
Da blev Josafat redd, og han v endte sig i bønn til Herren og lot utrope en faste over hele Juda.

Esras 8:21
Så lot jeg der, ved Ahavaelven, utrope en faste, forat vi skulde ydmyke oss for vår Guds åsyn og bede ham om en lykkelig reise for oss og våre barn og all vår eiendom.

Nehemias 9:1
På den fire og tyvende dag i samme måned samlet Israels barn sig og holdt faste, klædd i sekk og med jord strødd på sine hoder.

Salmenes 62:8
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

Salmenes 106:6
Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige.

Jeremias 36:9
For i Judas konge Jojakims, Josias' sønns femte år, i den niende måned, blev det ropt ut at alt folket i Jerusalem og alt folket som var kommet fra Judas byer til Jerusalem, skulde faste for Herrens åsyn.

Klagesangene 2:19
Stå op, rop høit om natten, når nattevaktene begynner! Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn! Løft dine hender til ham for dine barns liv, de som vansmekter av hunger på alle gatehjørner!

1 Samuels 7:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden