4.Mosebog 7
Dansk (1917 / 1931)
1Da Moses var færdig med at rejse Boligen og havde salvet og helliget den med alt dens Tilbehør og ligeledes salvet og helliget Alteret med alt dets Tilbehør, 2traadte Israels Øverster, Overhovederne for deres Fædrenehuse, Stammernes Øverster, der havde forestaaet Mønstringen, frem 3og førte deres Offergave frem for HERRENS Aasyn, seks lukkede Vogne og tolv Stykker Hornkvæg, en Vogn for hver to Øverster og et Stykke Hornkvæg for hver een, og de bragte dem hen foran Boligen. 4Da sagde HERREN til Moses: 5Modtag dette af dem, for at det kan bruges til Arbejdet ved Aabenbaringsteltet, og giv Leviterne det med Henblik paa hver enkeltes særlige Arbejde! 6Saa modtog Moses Vognene og Hornkvæget og gav Leviterne dem. 7To Vogne og fire Stykker Hornkvæg gav han Gersoniterne med Henblik paa deres særlige Arbejde, 8og fire Vogne og otte Stykker Hornkvæg gav han Merariterne med Henblik paa deres særlige Arbejde under Itamars, Præsten Arons Søns, Ledelse. 9Derimod gav han ikke Kehatiterne noget, thi dem var Arbejdet med de hellige Ting overdraget, og de skulde bære dem paa Skuldrene.

10Fremdeles bragte Øversterne Offergaver til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet, og Øversterne bragte deres Offergaver hen foran Alteret. 11Da sagde HERREN til Moses: Lad hver af Øversterne faa sin Dag til at bringe sin Offergave til Alterets Indvielse.

12Den, som første Dag bragte sin Offergave, var Nahasjon, Amminadabs Søn af Judas Stamme. 13Og hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 14en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 15en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 16en Gedebuk til Syndoffer 17og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Nahasjons, Amminadabs Søns, Offergave.

18Anden Dag bragte Netan'el, Zuars Søn, Issakars Øverste, sin Offergave; 19han bragte som Offergave et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 20en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 21en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 22en Gedebuk til Syndoffer 23og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Netan'els, Zuars Søns, Offergave.

24Tredje Dag kom Zebuloniternes Øverste, Eliab, Helons Søn; 25hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 26en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 27en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 28en Gedebuk til Syndoffer 29og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Eliabs, Helons Søns, Offergave.

30Fjerde Dag kom Rubeniternes Øverste, Elizur, Sjede'urs Søn; 31hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 32en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 33en ung Tyr, en Væder, 34et aargammelt Lam til Brændoffer, en Gedebuk til Syndoffer 35og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Elizurs, Sjede'urs Søns, Offergave.

36Femte Dag kom Simeoniternes Øverste, Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn; 37hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 38en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 39en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 40en Gedebuk til Syndoffer 41og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Sjelumiels, Zurisjaddajs Søns, Offergave.

42Sjette Dag kom Gaditernes Øverste, Eljasaf, De'uels Søn; 43hans Offergaver et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 44en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 45en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 46en Gedebuk til Syndoffer 47og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Eljasafs, De'uels Søns, Offergave.

48Syvende Dag kom Efraimiternes Øverste, Elisjama, Ammihuds Søn: 49hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 50en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 51en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 52en Gedebuk til Syndoffer 53og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Elisjamas, Ammihuds Søns, Offergave.

54Ottende Dag kom Mannassiternes Øverste, Gamliel, Pedazurs Søn; 55hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 56en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 57en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 58en Gedebuk til Syndoffer 59og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Gamliels, Pedazurs Søns, Offergave.

60Niende Dag kom Benjaminiternes Øverste, Abidan, Gid'onis Søn; 61hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 62en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 63en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 64en Gedebuk til Syndoffer 65og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem, Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Abidans, Gid'onis Søns, Offergave.

66Tiende Dag kom Daniternes Øverste, Ahiezer, Ammisjaddajs Søn; 67hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 68en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 69en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 70en Gedebuk til Syndoffer 71og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Ahiezers, Ammisjaddajs Søns, Offergave.

72Ellevte Dag kom Aseriternes Øverste, Pag'iel, Okrans Søn; 73hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 74en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 75en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 76en Gedebuk til Syndoffer 77og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Pag'iels, Okrans Søns, Offergave.

78Tolvte Dag kom Naftaliternes Øverste, Ahira, Enans Søn; 79hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer, 80en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse, 81en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer, 82en Gedebuk til Syndoffer 83og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Ahiras, Enans Søns, Offergave.

84Det var Gaverne fra Israeliternes Øverster til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet: 12 Sølvfade, 12 Sølvskaale, 12 Guldkander, 85hvert Sølvfad paa 130 Sekel og hver Sølvskaal paa 70 Sekel, alle Sølvkar tilsammen 2400 Sekel efter hellig Vægt; 8612 Guldkander, fyldte med Røgelse, hver paa 10 Sekel efter hellig Vægt, alle Guldkander tilsammen 120 Sekel. 87Kvæget til Brændofferet var i alt 12 unge Tyre, 12 Vædre, 12 aargamle Lam med tilhørende Afgrødeofre, 12 Gedebukke til Syndoffer; 88Kvæget til Takofferet var i alt 24 unge Tyre, 60 Vædre, 60 Bukke og 60 aargamle lam. Det var Gaverne til Alterets Indvielse, efter at det var salvet.

89Da Moses gik ind i Aabenbaringsteltet for at tale med HERREN, hørte han Røsten tale til sig fra Sonedækket oven over Vidnesbyrdets Ark, fra Pladsen mellem de to Keruber. Og han talede til ham.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Numbers 6
Top of Page
Top of Page