Salmerne 31
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) HERRE, jeg lider paa dig, lad mig aldrig i Evighed skuffes. Udfri mig i din Retfærd,

2du bøje dit Øre til mig; red mig i Hast og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse;

3thi du er min Klippe og Borg. For dit Navns Skyld lede og føre du mig,

4fri mig fra Garnet, de satte for mig; thi du er min Tilflugt,

5i din Haand befaler jeg min Aand. Du forløser mig, HERRE, du trofaste Gud,

6du hader dem, der holder paa Løgneguder. Men jeg, jeg stoler paa HERREN,

7jeg vil juble og glæde mig over din Miskundhed; thi du har set min Nød, agtet paa min Sjælekvide.

8Du gav mig ikke i Fjendens Haand, men skaffede Rum for min Fod.

9Vær mig naadig, HERRE, thi jeg er angst, af Kummer hentæres mit Øje, min Sjæl og mit Indre.

10Thi mit Liv svinder hen i Sorg, mine Aar i Suk, min Kraft er brudt for min Brødes Skyld, mine Ben hentæres.

11For alle mine Fjenders Skyld er jeg blevet til Spot, mine Naboers Gru, mine Kendinges Rædsel; de, der ser mig paa Gaden, flygter for mig.

12Som en død er jeg gaaet dem af Minde, jeg er som et ødelagt Kar.

13Thi mange hører jeg hviske, trindt om er Rædsel, naar de holder Raad imod mig, pønser paa at tage mit Liv.

14Men, HERRE, jeg stoler paa dig; jeg siger: Du er min Gud,

15mine Tider er i din Haand. Red mig fra Fjenders Haand, fra dem, der forfølger mig,

16lad dit Ansigt lyse over din Tjener, frels mig i din Miskundhed.

17HERRE, lad mig ej blive til Skamme, jeg raaber jo til dig, lad de gudløse blive til Skamme og synke tavse i Døden.

18Lad de falske Læber forstumme, som taler frækt om den retfærdige med Hovmod og Foragt.

19Hvor stor er dog din Godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, øver mod dem, der lider paa dig, for Menneskebørnenes Øjne.

20Du skjuler dem i dit Aasyns Skjul for Menneskers Stimmel; du gemmer dem i en Hytte for Tungers Kiv.

21Lovet være HERREN, thi underfuld Miskundhed har han vist mig i en befæstet Stad.

22Og jeg, som sagde i min Angst: »Jeg er bortstødt fra dine Øjne!« Visselig, du hørte min tryglende Røst, da jeg raabte til dig.

23Elsk HERREN, alle hans fromme; de trofaste skærmer HERREN; men den, der handler i Hovmod, gengælder han mangefold.

24Fat Mod, eders Hjerte være stærkt, alle I, som bier paa HERREN!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 30
Top of Page
Top of Page