Jobs 14
Norsk (1930)
1Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.

2Som en blomst skyter han op og visner, han farer bort som skyggen og holder ikke stand.

3Endog over en sådan holder du dine øine åpne, og mig fører du frem for din domstol!

4Kunde det bare komme en ren av en uren! Ikke én!

5Når hans dager er fastsatt, hans måneders tall bestemt hos dig, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride,

6så vend ditt øie bort fra ham, så han kan ha ro så vidt at han kan glede sig som en dagarbeider ved sin dag!

7For treet er det håp; om det hugges, så spirer det igjen, og på nye skudd mangler det ikke;

8om dets rot eldes i jorden, og dets stubb dør ut i mulden,

9så setter det allikevel knopper ved eimen av vannet og skyter grener som et nyplantet tre.

10Men når en mann dør, så ligger han der, når et menneske opgir ånden, hvor er han da?

11Som vannet minker bort i en sjø, og som en elv efterhånden blir grunnere og tørker ut,

12så legger et menneske sig ned og reiser sig ikke igjen; så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke op av sin søvn.

13Å om du vilde gjemme mig i dødsriket og skjule mig der til din vrede var over - om du vilde sette mig et tidsmål og så komme mig i hu!

14Når en mann dør, lever han da op igjen? Alle min krigstjenestes dager skulde jeg da vente, til min avløsning kom;

15du skulde da rope, og jeg skulde svare dig; efter dine henders verk skulde du lenges.

16Men nu teller du mine skritt og akter stadig på min synd.

17Forseglet i en pung ligger min brøde, og du syr til over min misgjerning.

18Men som et fjell faller og smuldres bort, og en klippe flyttes fra sitt sted,

19som vannet huler ut stener og flommen skyller bort mulden, således gjør du menneskets håp til intet;

20du overvelder ham for alltid, og han farer bort; du forvender hans åsyn og lar ham fare.

21Kommer hans barn til ære, da vet han det ikke, og blir de ringeaktet, da blir han det ikke var.

22Bare over ham selv kjenner hans legeme smerte, og bare over ham selv sørger hans sjel.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 13
Top of Page
Top of Page