Jobs 27
Norsk (1930)
1Og Job blev ved å fremføre sin visdomstale og sa:

2Så sant Gud lever, som har tatt min rett fra mig, den Allmektige, som har voldt mig bitter sorg

3- for ennu er hele mitt livspust i mig og den Allmektiges ånde i min nese - :

4Mine leber taler ikke urett, og min tunge taler ikke svik.

5Det være langt fra mig å gi eder rett! Inntil jeg opgir ånden, lar jeg ikke min brødefrihet tas fra mig.

6Jeg holder fast på min rettferdighet og slipper den ikke; mitt hjerte laster mig ikke for nogen av mine dager.

7La min fiende stå der som en ugudelig, og min motstander som en urettferdig!

8For hvad håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham?

9Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham?

10Eller kan han glede sig i den Allmektige, kan han påkalle Gud til enhver tid?

11Jeg vil lære eder om Guds hånd; jeg vil ikke dølge hvad den Allmektige har i sinne.

12I har jo alle selv sett det; hvorfor fører I da så tom en tale?

13Dette er det ugudelige menneskes lodd hos Gud og den arv som voldsmennene får av den Allmektige:

14Får han mange barn, så er de hjemfalt til sverdet; hans ætlinger får ikke brød å mette sig med.

15De av dem som slipper unda, legges i graven ved pest, og enkene holder ikke sørgefest over dem.

16Når han dynger op sølv som støv og samler sig klær som lere,

17så blir det de rettferdige som klær sig med det han har samlet, og sølvet skal de skyldfrie dele.

18Som møllet har han bygget sitt hus og som den hytte en markvokter lager sig.

19Rik legger han sig, og intet er tatt bort; han slår sine øine op, og det* er der ikke.

20Som en vannflom innhenter redsler ham, om natten fører en storm ham bort.

21Østenvinden løfter ham op, så han farer avsted, og den blåser ham bort fra hans sted.

22Gud skyter sine piler mot ham og sparer ham ikke; for hans hånd flyr han i hast.

23Folk klapper i hendene og håner ham og piper ham bort fra hans sted.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 26
Top of Page
Top of Page