Jobs 32
Norsk (1930)
1De tre menn svarte ikke Job mere, fordi han var rettferdig i sine egne øine. 2Da optendtes Elihus vrede - han stammet fra Bus* og var sønn av Barak'el, av Rams ætt. Mot Job optendtes hans vrede, fordi han holdt sig selv for å være rettferdig for Gud, 3og mot hans tre venner optendtes hans vrede, fordi de ikke fant noget svar og allikevel dømte Job skyldig. 4Elihu hadde ventet med å tale til Job, fordi de andre var eldre av år enn han. 5Da nu Elihu så at det ikke var noget svar i de tre menns munn, da optendtes hans vrede.

6Så tok da Elihu, sønn av Barak'el, busitten, til orde og sa: Jeg er ung av år, og I er gråhårede; derfor holdt jeg mig tilbake og torde ikke uttale for eder hvad jeg vet.

7Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom!

8Dog, det er menneskets ånd og den Allmektiges åndepust som gjør forstandig.

9De gamle er ikke alltid vise, ikke alltid forstår oldinger hvad rett er.

10Derfor sier jeg: Hør nu på mig! Også jeg vil uttale hvad jeg vet.

11Jeg ventet på eders ord, jeg lyttet efter forstandig tale fra eder, mens I grundet på hvad I skulde si.

12Jeg gav akt på eder; men det var ingen av eder som gjendrev Job, ingen som svarte på hans ord.

13Si ikke: Vi har funnet visdom hos ham; bare Gud kan få bukt med ham, ikke noget menneske!

14Han har jo ikke rettet sin tale mot mig, og med eders ord vil jeg ikke svare ham.

15De er forferdet og svarer ikke mere; ordene er blitt borte for dem.

16Skal jeg vente, fordi de ikke taler, fordi de står der og ikke svarer mere?

17Også jeg vil nu svare for min del; også jeg vil uttale hvad jeg vet.

18For jeg er full av ord; ånden i mitt indre driver mig.

19Mitt indre er som innestengt vin; som nyfylte skinnsekker vil det revne.

20Jeg vil tale, så jeg kan få luft; jeg vil åpne mine leber og svare.

21Jeg vil ikke ta parti for nogen, og jeg vil ikke smigre for noget menneske;

22for jeg forstår ikke å smigre; ellers kunde min skaper lett rykke mig bort.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 31
Top of Page
Top of Page