Jobs 31
Norsk (1930)
1En pakt hadde jeg gjort med mine øine, at jeg ikke skulde se på en jomfru.

2Hvad lodd vilde jeg ellers få av Gud i himmelen, eller hvad arv av den Allmektige i det høie?

3Rammer ikke fordervelse den urettferdige, og ulykke dem som gjør det onde?

4Ser ikke han mine veier, og teller han ikke alle mine skritt?

5Dersom jeg har faret frem med falskhet, og min fot har hastet til svik

6- la Gud veie mig på rettferds vektskål, og han skal se at jeg er uten skyld -

7dersom mine skritt har bøid av fra veien, og mitt hjerte har fulgt mine øine, og dersom der er nogen flekk på mine hender,

8gid da en annen må ete det jeg har sådd, og gid det jeg har plantet, må rykkes op med rot!

9Dersom mitt hjerte har latt sig dåre for en kvinnes skyld, og jeg har luret ved min næstes dør,

10gid da min hustru må male korn* for en annen, og andre menn bøie sig over henne!

11For slikt er en skjenselsdåd, det er en misgjerning, hjemfalt til dom;

12det er en ild som fortærer like til avgrunnen; alt mitt gods skulde den gjøre ende på.

13Har jeg krenket min træls og min trælkvinnes rett, når de hadde nogen trette med mig?

14Hvad skulde jeg da gjøre om Gud stod op, og hvad skulde jeg svare ham om han gransket saken?

15Har ikke han som skapte mig i mors liv, skapt også dem, og har ikke en og den samme dannet oss i mors liv?

16Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øine tæres bort?

17Har jeg ett mitt brød alene, så den farløse ikke fikk ete av det?

18Nei, fra min ungdom av vokste han op hos mig som hos en far, og fra min mors liv av førte jeg henne* ved hånden.

19Har jeg kunnet se en ulykkelig uten klær eller en fattig uten et plagg å ha på sig?

20Måtte ikke hans lender velsigne mig, fordi han fikk varme sig med ull av mine får?

21Har jeg løftet min hånd mot den farløse, fordi jeg var viss på å få medhold i retten?

22Gid da min skulder må falle fra sitt ledd, og min arm bli brutt løs fra sin skål!

23For Guds straff fylte mig med redsel, og mot hans velde maktet jeg intet.

24Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen: Du er min tillit?

25Har jeg gledet mig fordi min rikdom blev stor, og fordi min hånd vant mig meget gods?

26Når jeg så sollyset, hvorledes det strålte, og månen, hvor herlig den skred frem,

27blev da mitt hjerte dåret i lønndom, så jeg sendte dem håndkyss*?

28Nei, også det vilde være en misgjerning, hjemfalt til dom; for da hadde jeg fornektet Gud i det høie.

29Har jeg gledet mig ved min fiendes uferd og jublet når ulykken rammet ham?

30Nei, jeg tillot ikke min munn å synde ved å forbanne ham og ønske ham døden.

31Må ikke mine husfolk vidne at enhver fikk mette sig ved mitt bord?

32Aldri måtte en fremmed ligge utenfor mitt hus om natten; jeg åpnet mine dører for den veifarende.

33Har jeg, som mennesker pleier, skjult mine synder og dulgt min misgjerning i min barm,

34fordi jeg fryktet den store mengde og var redd for de fornemme slekters forakt, så jeg tidde stille og ikke gikk ut av min dør?

35Å, om jeg hadde nogen som vilde høre på mig! Se, her er min underskrift*, la den Allmektige svare mig! Å, om jeg hadde det skrift min motpart har satt op!

36Sannelig, jeg skulde ta det på min skulder, jeg skulde feste det til mitt hode som en krone;

37jeg skulde gjøre ham regnskap for alle mine skritt, som en fyrste skulde jeg møte ham.

38Dersom min aker skriker over mig, og alle dens furer gråter,

39dersom jeg har fortæret dens grøde uten betaling og utslukket dens eiers liv,

40gid det da må vokse torner på min aker istedenfor hvete og ugress istedenfor bygg! Her ender Jobs ord.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 30
Top of Page
Top of Page