Jobs 30
Norsk (1930)
1Men nu ler de av mig, de som er yngre av år enn jeg, hvis fedre jeg aktet så ringe at jeg ikke vilde sette dem blandt mine fehunder.

2Hvad hjelp kunde jeg også ha av dem, de som har mistet all manndomskraft?

3De er uttæret av nød og sult; de gnager på den tørre mo, som allerede igår var ørk og øde;

4de plukker melde innunder buskene, og gyvelbuskens røtter er deres brød.

5Fra menneskenes samfund jages de ut; folk roper efter dem som efter tyver.

6I fryktelige kløfter må de bo, i huler i jord og berg.

7Mellem buskene skriker de, i neslekratt samler de sig,

8barn av dårer og æreløse folk, pisket ut av landet.

9Og nu er jeg blitt til en spottesang og et ordsprog for dem.

10De avskyr mig, holder sig langt borte fra mig, og mitt ansikt sparer de ikke for spytt;

11for de har løst sine tøiler og ydmyket mig, og bislet har de kastet av for mine øine.

12Ved min høire side reiser deres yngel sig; mine føtter støter de bort og legger sine ulykkesveier mot mig.

13De bryter op min sti, de gjør hvad de kan for å ødelegge mig, de som selv ingen hjelper har.

14Som gjennem en vid revne kommer de; gjennem nedstyrtende murer velter de sig frem.

15Redsler har vendt sig mot mig, som stormen forfølger de min ære, og som en sky er min velferd faret bort.

16Og nu utøser min sjel sig i mig; trengsels dager holder mig fast.

17Natten gjennemborer mine ben, så de faller av, og min verk og pine hviler ikke.

18Ved Guds store kraft er det blitt slik med mig at min klædning ikke er til å kjenne igjen; den henger tett omkring mig som kraven på min underkjortel.

19Han har kastet mig ut i skarnet, så jeg er blitt lik støv og aske.

20Jeg skriker til dig, men du svarer mig ikke; jeg står der, og du bare ser på mig.

21Du er blitt grusom mot mig, med din sterke hånd forfølger du mig.

22Du løfter mig op i stormen, du lar mig fare avsted, og du lar mig forgå i dens brak;

23for jeg vet at du fører mig til døden, til den bolig hvor alt levende samles.

24Dog, rekker ikke mennesket ut sin hånd når alt synker i grus? Skriker han ikke om hjelp når han er kommet i ulykke?

25Gråt jeg ikke selv over den som hadde hårde dager? Sørget ikke min sjel over den fattige?

26For jeg ventet godt, men det kom ondt; jeg håpet på lys, men det kom mørke.

27Mine innvoller koker og er ikke stille; trengsels dager er kommet over mig.

28Sort går jeg omkring, men ikke av solens hete; midt iblandt folk reiser jeg mig og roper om hjelp.

29Jeg er blitt en bror av sjakaler og en stallbror av strutser.

30Min hud er sort og faller av mig, og mine ben er brent av hete.

31Og min citar er blitt til sorg, og min fløite til gråt og klage.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 29
Top of Page
Top of Page