Jobs 8
Norsk (1930)
1Da tok Bildad fra Suah til orde og sa:

2Hvor lenge vil du tale så? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær?

3Skulde vel Gud forvende retten, eller den Allmektige forvende rettferdigheten?

4Har dine sønner syndet mot ham, så har han gitt dem deres brøde i vold.

5Hvis du vender dig til Gud og beder den Allmektige om nåde,

6hvis du er ren og opriktig, da vil han våke over dig og gjenreise din rettferds bolig,

7og din forrige lykke vil bli ringe mot din senere lykke, for den skal være overmåte stor.

8For spør bare fremfarne slekter og akt på det som deres fedre har gransket ut

9- for vi er fra igår og vet intet; for en skygge er våre dager på jorden -

10de skal lære dig og si dig det og bære frem ord fra sitt hjerte.

11Vokser sivet op hvor det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann?

12Ennu står det friskt og grønt og blir ikke skåret; da visner det før alt annet gress.

13Således går det alle dem som glemmer Gud, og den gudløses håp går til grunne;

14hans tillit avskjæres, og det han trøster sig til, er spindelvev.

15Han støtter sig på sitt hus, men det står ikke; han holder sig fast i det, men det står ikke fast.

16Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd breder sig ut over hans have;

17om en stenrøs slynger sig hans røtter, mellem stener trenger han sig frem.

18Ryddes han bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham, men sier: Jeg har aldri sett dig.

19Se, det er gleden på hans vei, og av mulden spirer andre frem.

20Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånden.

21Ennu vil han fylle din munn med latter og dine leber med jubel.

22De som hater dig, skal klædes med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mere finnes.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 7
Top of Page
Top of Page