Johannes 2
Norsk (1930)
1Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der; 2men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. 3Og da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. 4Jesus sa til henne: Hvad har jeg med dig å gjøre, kvinne? Min time er ennu ikke kommet. 5Hans mor sa til tjenerne: Hvad han sier eder, det skal I gjøre. 6Nu stod der, efter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker. 7Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. 8Så sa han til dem: Øs nu op og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. 9Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det - da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: 10Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu. 11Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

12Derefter drog han ned til Kapernaum, han selv og hans mor og hans brødre og hans disipler, og der blev de nogen få dager.

13Og jødenes påske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem. 14Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der, 15og han gjorde sig en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han, 16og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gjør ikke min Faders hus til en handelsbod! 17Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære mig. 18Da tok jødene til orde og sa til ham: Hvad for tegn viser du oss, siden du gjør dette? 19Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, og på tre dager skal jeg gjenreise det. 20Da sa jødene: I seks og firti år har det vært bygget på dette tempel, og du vil gjenreise det på tre dager? 21Men han talte om sitt legemes tempel. 22Da han nu var opstanden fra de døde, kom hans disipler i hu at han hadde sagt dette, og de trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt.

23Mens han nu var i Jerusalem i påsken, på høitiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde; 24men Jesus selv betrodde sig ikke til dem, fordi han kjente alle, 25og fordi han ikke trengte til at nogen skulde vidne om et menneske; for han visste selv hvad som bodde i mennesket.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 1
Top of Page
Top of Page