Johannes 3
Norsk (1930)
1Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer; 2han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. 3Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

4Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? 5Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. 7Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny! 8Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.

9Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje? 10Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette? 11Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd. 12Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske? 13Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. 14Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, 15forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

16For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

22Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og døpte. 23Men også Johannes døpte, i Ænon, nær ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig døpe; 24for Johannes var enda ikke kastet i fengsel.

25Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en jøde om renselsen, 26og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han døper, og alle kommer til ham! 27Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen. 28I er selv mine vidner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham. 29Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nu blitt fullkommen. 30Han skal vokse, jeg skal avta.

31Han som kommer ovenfra, er over alle; den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle; 32det han har sett og hørt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd; 33den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru. 34For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål. 35Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. 36Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 2
Top of Page
Top of Page