Lukas 20
Norsk (1930)
1Og det skjedde en av dagene mens han lærte folket i templet og forkynte evangeliet, da stod yppersteprestene og de skriftlærde frem sammen med de eldste 2og sa til ham: Si oss: Med hvad myndighet gjør du dette, eller hvem er det som har gitt dig denne myndighet? 3Men han svarte og sa til dem: Også jeg vil spørre eder om en ting; si mig: 4Johannes' dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? 5Men de samrådde sig med hverandre og sa: Sier vi: Fra himmelen, da sier han: Hvorfor trodde I ham da ikke? 6Men sier vi: Fra mennesker, da stener hele folket oss; for de tror fullt og fast at Johannes var en profet. 7Og de svarte at de ikke visste hvor den var fra. 8Da sa Jesus til dem: Så sier heller ikke jeg eder med hvad myndighet jeg gjør dette.

9Han begynte da å si denne lignelse til folket: En mann plantet en vingård og leide den ut til vingårdsmenn og drog utenlands for lange tider. 10Og da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene, forat de skulde gi ham av vingårdens frukt; men vingårdsmennene slo ham, og lot ham gå bort med tomme hender. 11Og han blev ved og sendte en annen tjener; men de slo også ham og hånte ham og lot ham gå bort med tomme hender. 12Og han blev ved og sendte en tredje; men de slo også ham til blods og kastet ham ut. 13Da sa vingårdens herre: Hvad skal jeg gjøre? Jeg vil sende min sønn, den elskede; de vil da vel undse sig for ham. 14Men da vingårdsmennene fikk se ham, la de op råd med hverandre og sa: Dette er arvingen; la oss slå ham ihjel, så arven kan bli vår! 15Og de kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Hvad skal nu vingårdens herre gjøre med dem? 16Han skal komme og drepe disse vingårdsmenn og overgi vingården til andre. Da de hørte det, sa de: Det må aldri skje!

17Men han så på dem og sa: Hvad er da dette som er skrevet: Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten?

18Hver den som faller på denne sten, han skal knuses; men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.

19Og de skriftlærde og yppersteprestene søkte å få lagt hånd på ham i samme stund; men de fryktet for folket; for de skjønte at det var om dem han hadde sagt denne lignelse. 20Og efterat de nogen tid hadde voktet på ham, sendte de lurere, som lot som de var rettferdige, for å fange ham i ord, så de kunde overgi ham til øvrigheten og til landshøvdingens makt. 21Og de spurte ham og sa: Mester! vi vet at du taler og lærer rett og gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet; 22er det oss tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? 23Men han merket deres list og sa til dem: 24Vis mig en penning! Hvis billede og påskrift har den? De svarte: Keiserens. 25Da sa han til dem: Så gi da keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er! 26Og de var ikke i stand til å fange ham i ord i folkets påhør, og de undret sig over hans svar, og tidde.

27Men det kom nogen av sadduseerne til ham, de som nekter at det er nogen opstandelse, og de spurte ham og sa: 28Mester! Moses har foreskrevet oss at når en manns gifte bror dør og ikke har barn, da skal hans bror ta hans hustru til ekte og opreise sin bror avkom. 29Nu var det syv brødre; og den første tok sig en hustru og døde barnløs. 30Og den annen 31og den tredje tok henne, og likeså alle syv; de efterlot ikke barn, og døde. 32Til sist døde også kvinnen. 33Hvem iblandt dem skal nu få kvinnen til hustru i opstandelsen? for alle syv har jo hatt henne til hustru.

34Og Jesus sa til dem: Denne verdens barn tar til ekte og gis til ekte; 35men de som aktes verdige til å få del i hin verden og i opstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte eller gis til ekte; 36for de kan ikke mere dø, for de er englene like og er Guds barn, idet de er opstandelsens barn. 37Men at de døde står op, det har også Moses gitt til kjenne, der hvor det tales om tornebusken, når han kaller Herren Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud; 38men han er ikke de dødes Gud, men de levendes; for de lever alle for ham. 39Da svarte nogen av de skriftlærde og sa: Mester! du taler vel. 40For de vågde ikke mere å spørre ham om noget.

41Men han sa til dem: Hvorledes kan det sies at Messias er Davids sønn?

42David selv sier jo i Salmenes bok: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd,

43til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 44David kaller ham altså herre; hvorledes kan han da være hans sønn?

45Men i hele folkets påhør sa han til sine disipler: 46Vokt eder for de skriftlærde, som gjerne vil gå i side klær og gjerne vil la sig hilse på torvene og ha de øverste seter i synagogene og sitte øverst ved gjestebudene; 47de som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Disse skal få dess hårdere dom.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Luke 19
Top of Page
Top of Page