Salmenes 50
Norsk (1930)
1En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens opgang til dens nedgang.

2Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem.

3Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt.

4Han kaller på himmelen der oppe og på jorden for å dømme sitt folk:

5Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer!

6Og himmelen kunngjør hans rettferdighet; for Gud er den som skal dømme. Sela.

7Hør, mitt folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne for dig: Gud, din Gud, er jeg.

8Ikke for dine offers skyld vil jeg straffe dig; dine brennoffer er alltid for mig.

9Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra dine hegn.

10For mig hører alle dyr i skogen til, dyrene på fjellene i tusentall.

11Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og det som rører sig på marken, står for mig.

12Om jeg hungret, vilde jeg ikke si det til dig; for mig hører jorderike til og alt det som fyller det.

13Mon jeg skulde ete oksers kjøtt og drikke bukkers blod?

14Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

15og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

16Men til den ugudelige sier Gud: Hvad har du med å fortelle om mine lover og føre min pakt i din munn?

17Du hater jo tukt og kaster mine ord bak dig.

18Når du ser en tyv, er du gjerne med ham, og med horkarler gjør du felles sak.

19Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner sammen svik.

20Du sitter og taler imot din bror, du baktaler din mors sønn.

21Dette har du gjort, og jeg har tidd; du tenkte jeg var som du; men jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øine.

22Legg merke til dette, I som glemmer Gud, forat jeg ikke skal sønderrive, og det er ingen som redder!

23Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 49
Top of Page
Top of Page