Salmenes 49
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. (2) Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden,

2både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen!

3Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.

4Jeg vil bøie mitt øre til tankesprog, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citaren.

5Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir mig,

6de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

7En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham

8- for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid -

9så han skulde bli ved å leve evindelig og ikke se graven.

10Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre.

11Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn.

12Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne.

13Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela.

14Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.

15Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig. Sela.

16Frykt ikke når en mann blir rik, når hans huses herlighet blir stor!

17For han skal intet ta med sig når han dør; hans herlighet skal ikke fare ned efter ham.

18Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

19så skal du dog komme til dine fedres slekt; de ser ikke lyset evindelig.

20Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 48
Top of Page
Top of Page