Romerne 15:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sanndruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene,

Dansk (1917 / 1931)
Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene;

Svenska (1917)
Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;

King James Bible
Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:

English Revised Version
For I say that Christ hath been made a minister of the circumcision for the truth of God, that he might confirm the promises given unto the fathers,
Bibelen Kunnskap Treasury

I say.

Romerne 3:26
for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunde være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.

1 Korintierne 1:12
Jeg mener dette at enhver av eder sier: Jeg holder mig til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus.

1 Korintierne 10:19,29
Hvad mener jeg altså? at det er noget avguds-offer til? eller at det er nogen avgud til? …

1 Korintierne 15:50
Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

Jesus.

Romerne 9:4,5
de som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, …

Matteus 15:24
Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Johannes 1:11
Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Apostlenes-gjerninge 3:25,26
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. …

Apostlenes-gjerninge 13:46
Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord blev talt først til eder; men siden I støter det fra eder og ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene.

Galaterne 4:4,5
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, …

for the.

Romerne 3:3
For hvorledes er det? om somme var utro, skulde da deres utroskap gjøre Guds troskap til intet?

Salmenes 98:2,3
Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine. …

Mika 7:20
Du skal vise Jakob trofasthet, Abraham miskunnhet, som du har svoret våre fedre fra fordums dager.

Lukas 1:54-56,70-73
Han tok sig av Israel, sin tjener, for å komme miskunn i hu …

2 Korintierne 1:20
for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

truth.

Romerne 15:16
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

Romerne 9:23,24
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet? …

Romerne 11:22,30
Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. …

Esaias 24:15,16
Ær derfor Herren, I som bor i Østens land; ær Herrens, Israels Guds navn, I som bor på havets øer*!…

Johannes 10:16
Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.

Efeserne 2:12-22
at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden; …

Efeserne 3:1-8
Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger - …

1 Peters 2:9,10
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, …

Lenker
Romerne 15:8 InterlineærtRomerne 15:8 flerspråkligRomanos 15:8 SpanskRomains 15:8 FranskRoemer 15:8 TyskeRomerne 15:8 ChineseRomans 15:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 15
8Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sanndruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene, 9men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn. …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 8:7
min tunge taler sannhet, og ugudelighet er en vederstyggelighet for mine leber.

Matteus 15:24
Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Apostlenes-gjerninge 3:26
I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

Romerne 4:16
Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle

2 Korintierne 1:20
for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

Romerne 15:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden