Job 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Har Mennesket paa Jord ej Krigerkaar? Som en Daglejers er hans Dage.1Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager? 1En stridsmans liv lever ju människan på jorden, och hennes dagar äro såsom dagakarlens dagar.
2Som Trællen, der higer efter Skygge som Daglejeren, der venter paa Løn,2Lik en træl som higer efter skygge, og lik en dagarbeider som venter på sin lønn, 2Hon är lik en träl som flämtar efter skugga, lik en dagakarl som får bida efter sin lön.
3saa fik jeg Skuffelses Maaneder i Arv kvalfulde Nætter til Del.3således har jeg fått i eie måneder fulle av nød, og møiefulle netter er falt i min lodd. 3Så har jag fått till arvedel månader av elände; nätter av vedermöda hava blivit min lott.
4Naar jeg lægger mig, siger jeg: »Hvornaar er det Dag, at jeg kan staa op?« og naar jeg staar op: »Hvornaar er det Kvæld?« Jeg mættes af Uro, til Dagen gryr.4Når jeg legger mig, da sier jeg: Når skal jeg stå op? Og lang blir aftenen, og jeg blir trett av å kaste mig hit og dit inntil morgenlysningen. 4Så snart jag har lagt mig, är min fråga: »När skall jag då få stå upp?» Ty aftonen synes mig så lång; jag är övermätt av oro, innan morgonen har kommit.
DANNORSVE
5Mit Legeme er klædt med Orme og Skorpe, min Hud skrumper ind og væsker.5Mitt kjøtt er klædd med makk og med skorper som av jord; min hud skrukner og brister. 5Med förruttnelsens maskar höljes min kropp, med en skorpa lik jord; min hud skrymper samman och faller sönder.
6Raskere end Skyttelen flyver mine Dage, de svinder bort uden Haab.6Mine dager farer hurtigere avsted enn en veverskyttel, og de svinner bort uten håp. 6Mina dagar fly snabbare än vävarens spole; de försvinna utan något hopp.
7Kom i Hu, at mit Liv er et Pust, ej mer faar mit Øje Lykke at skue!7Kom i hu at mitt liv er et pust! Aldri mere skal mitt øie se noget godt. 7Tänk därpå att mitt liv är en fläkt, att mitt öga icke mer skall få se någon lycka.
8Vennens Øje skal ikke se mig, dit Øje søger mig — jeg er ikke mere.8Den som nu ser mig, skal ikke mere få øie på mig; når dine øine søker efter mig, er jeg ikke mere. 8Den nu ser mig, hans öga skall ej vidare skåda mig; bäst din blick vilar på mig, är jag icke mer.
9Som Skyen svinder og trækker bort, bliver den, der synker i Døden, borte,9En sky blir borte og farer avsted; således er det med den som farer ned til dødsriket - han stiger ikke op derfra, 9Såsom ett moln som har försvunnit och gått bort, så är den som har farit ned i dödsriket; han kommer ej åter upp därifrån.
DANNORSVE
10han vender ej atter hjem til sit Hus, hans Sted faar ham aldrig at se igen.10han vender ikke mere tilbake til sitt hus, og hans sted kjenner ham ikke lenger. 10Aldrig mer vänder han tillbaka till sitt hus, och hans plats vet icke av honom mer.
11Saa vil jeg da ej lægge Baand paa min Mund, men tale i Aandens Kvide, sukke i bitter Sjælenød.11Så vil da heller ikke jeg legge bånd på min munn; jeg vil tale i min ånds trengsel, jeg vil klage i min sjels bitre smerte. 11Därför vill jag nu icke lägga band på min mun, jag vill taga till orda i min andes ångest, jag vill klaga i min själs bedrövelse.
12Er jeg et Hav, eller er jeg en Drage, siden du sætter Vagt ved mig?12Er jeg et hav eller et havuhyre, siden du setter vakt over mig? 12Icke är jag väl ett hav eller ett havsvidunder, så att du måste sätta ut vakt mot mig?
13Naar jeg tænker, mit Leje skal lindre mig, Sengen lette mit Suk,13Når jeg sier: Min seng skal trøste mig, mitt leie skal hjelpe mig å bære min sorg, 13När jag hoppas att min bädd skall trösta mig, att mitt läger skall lindra mitt bekymmer,
14da ængster du mig med Drømme, skræmmer mig op ved Syner,14da skremmer du mig med drømmer og forferder mig med syner. 14då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig.
DANNORSVE
15saa min Sjæl vil hellere kvæles, hellere dø end lide.15Derfor foretrekker min sjel å kveles - heller døden enn disse avmagrede ben! 15Nej, hellre vill jag nu bliva kvävd, hellre dö än vara blott knotor!
16Nu nok! Jeg lever ej evigt, slip mig, mit Liv er et Pust!16Jeg er kjed av dette; jeg lever ikke evindelig; la mig være, for mine dager er et pust. 16Jag är led vid detta; aldrig kommer jag åter till liv. Låt mig vara; mina dagar äro ju fåfänglighet.
17Hvad er et Menneske, at du regner ham og lægger Mærke til ham,17Hvad er et menneske, at du gir så meget akt på ham og retter dine tanker på ham, 17Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne, aktar på henne så noga,
18hjemsøger ham hver Morgen, ransager ham hvert Øjeblik?18at du opsøker ham hver morgen og prøver ham hvert øieblikk? 18synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick?
19Naar vender du dog dit Øje fra mig, slipper mig, til jeg har sunket mit Spyt?19Hvor lenge skal det vare før du vender dine øine bort fra mig? Vil du ikke slippe mig til jeg får svelget mitt spytt? 19Huru länge skall det dröja, innan du vänder din blick ifrån mig, lämnar mig i fred ett litet andetag?
DANNORSVE
20Har jeg syndet, hvad skader det dig, du, som er Menneskets Vogter? Hvi gjorde du mig til Skive, hvorfor blev jeg dig til Byrde?20Har jeg syndet, hvad ondt gjorde jeg da mot dig, du menneskevokter? Hvorfor har du gjort mig til skive for dig, så jeg er mig selv til byrde? 20Om jag än har syndar, vad skadar jag därmed dig, du människornas bespejare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bliva en börda för mig själv?
21Hvorfor tilgiver du ikke min Synd og lader min Brøde uænset? Snart ligger jeg jo under Mulde, du søger mig — og jeg er ikke mere!21Og hvorfor tilgir du ikke min brøde og forlater mig min misgjerning? For nu må jeg legge mig i støvet; når du søker mig, er jeg ikke mere. 21Varför vill du icke förlåta mig min överträdelse, icke tillgiva mig min missgärning? Nu måste jag ju snart gå till vila i stoftet; om du söker efter mig, så är jag icke mer.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 6
Top of Page
Top of Page