Mika 6:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Herrens røst roper til staden, og efter visdom ser ditt navn*; hør straffen og hvem som har fastsatt den!

Dansk (1917 / 1931)
Hør, HERREN raaber til Byen (at frygte dit Navn er Visdom): Hør, Stamme og Byens Menighed!

Svenska (1917)
Hör huru HERREN ropar till staden! Ja, säll är den som aktar på ditt namn. Hören om straffet, och vem han är, som har bestämt det.

King James Bible
The LORD'S voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.

English Revised Version
The voice of the LORD crieth unto the city, and the man of wisdom will see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
Bibelen Kunnskap Treasury

Lord's.

Mika 3:12
Derfor skal for eders skyld Sion pløies som en aker, og Jerusalem skal bli til grusdynger, og tempelberget til skogbakker.

Esaias 24:10-12
Nedbrutt er den øde by; stengt er hvert hus, så ingen kan gå inn. …

Esaias 27:10
For den faste by ligger forlatt, en folketom bolig, øde som ørkenen. Kalver beiter der; der hviler de og fortærer dens kvister;

Esaias 32:13,14
På mitt folks jord skyter torner og tistler op, ja over alle gledens hus i den jublende by. …

Esaias 40:6-8
Hør! Det er en som sier: Rop! Og en annen svarer: Hvad skal jeg rope? - Alt kjød er gress, og all dets herlighet som markens blomst. …

Esaias 66:6
Hør! Bulder fra byen! En røst fra templet, Herrens røst, han som gjengjelder sine fiender det de har gjort!

Jeremias 19:11-13
og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Således vil jeg knuse dette folk og denne by, som en knuser et pottemakerkar som ikke kan gjøres i stand igjen; og i Tofet skal de begrave folk fordi det ellers ikke er plass til å begrave. …

Jeremias 26:6,18
så vil jeg gjøre med dette hus som med Silo, og denne by vil jeg gjøre til en forbannelse for alle jordens folkeslag. …

Jeremias 37:8-10
og kaldeerne skal komme igjen og stride mot denne by, og de skal innta den og brenne den op med ild. …

Hoseas 13:16
Samaria skal bøte fordi det har vært gjenstridig mot sin Gud; for sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres fruktsommelige kvinner opskjæres.

Amos 2:5
men jeg vil sende ild mot Juda, og den skal fortære Jerusalems palasser.

Amos 3:8-15
Når løven brøler, hvem skulde ikke da reddes? Når Herren, Israels Gud, taler, hvem skulde ikke da profetere? …

Amos 6:1
Ve de trygge på Sion og de sorgløse på Samarias fjell, de fornemme blandt det ypperste av folkene, dem som Israels hus pleier å vende sig til!

Jonas 3:4
Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om firti dager skal Ninive bli omstyrtet.

Sefanias 3:2
Den hører ikke på nogens røst, tar ikke mot tukt; til Herren setter den ikke sin lit, til sin Gud holder den sig ikke nær.

and.

2 Kongebok 22:11-20
Da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær. …

Salmenes 107:43
Den som er vis, han akte på dette og merke på Herrens nådegjerninger!

Salomos Ordsprog 22:3
Den kloke ser ulykken og skjuler sig, men de uerfarne går videre og må bøte.

Esaias 26:11
Herre! Høit opløftet var din hånd, men de så det ikke; de fikk se din nidkjærhet for folket og blev til skamme; ja, ild fortærte dine fiender.

Hoseas 14:9
Hvem er vis, så han skjønner dette, forstandig, så han merker sig det? For Herrens veier er rette, og de rettferdige ferdes på dem, men overtrederne snubler der.

the man of wisdom shall see thy name.

2 Mosebok 34:5-7
Og Herren steg ned i skyen og stilte sig der hos ham og ropte ut Herrens navn. …

Salmenes 9:16
Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon*. Sela.

Salmenes 48:10
Som ditt navn, Gud, så er din pris inntil jordens ender; din høire hånd er full av rettferdighet.

Salmenes 83:18
Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!

Esaias 30:27
Se, Herrens navn kommer fra det fjerne, brennende er hans vrede, og tung er røken som stiger op; hans leber svulmer av harme, og hans tunge er som fortærende ild,

hear.

2 Samuel 21:1
I Davids tid var det engang en hungersnød som varte i tre år efter hverandre. Da søkte David Herrens åsyn, og Herren svarte: Det er fordi det hviler blodskyld på Saul og hans hus, siden han drepte gibeonittene.

Jobs 5:6-8,17
For ikke skyter ulykke op av støvet, og møie spirer ikke frem av jorden; …

Jobs 10:2
Jeg vil si til Gud: Fordøm mig ikke, la mig vite hvorfor du strider mot mig!

Esaias 9:13
Men folket vender ikke om til ham som slår det, og Herren, hærskarenes Gud, søker de ikke.

Esaias 10:5,6
Ve Assur, min vredes ris! Min harme er staven i hans hånd. …

Jeremias 14:18-22
Går jeg ut på marken, se, der ligger folk som er slått ihjel ved sverd, og går jeg inn i byen, se, der ligger de som pines av hunger; for både profet og prest må dra til et land som de ikke kjenner. …

Klagesangene 3:39-42
Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd! …

Joel 2:11-18
Og Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord; for stor er Herrens dag og såre forferdelig - hvem kan utholde den? …

Amos 4:6-12
Og jeg har da latt eder gå med tom munn i alle eders byer og latt eder mangle brød i alle eders hjem; men I har ikke omvendt eder til mig, sier Herren. …

Jonas 3:5-10
Da trodde mennene i Ninive på Gud, og de ropte ut en faste og klædde sig i sekk, både store og små. …

Haggai 1:5-7
Og nu sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går eder! …

Apenbaring 3:19
Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

Lenker
Mika 6:9 InterlineærtMika 6:9 flerspråkligMiqueas 6:9 SpanskMichée 6:9 FranskMica 6:9 TyskeMika 6:9 ChineseMicah 6:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Mika 6
9Herrens røst roper til staden, og efter visdom ser ditt navn*; hør straffen og hvem som har fastsatt den! 10Er det ennu i den ugudeliges hus skatter som han har vunnet med ugudelighet, og en for knapp efa, en forbannet? …
Kryssreferanser
Jeremias 47:7
Hvorledes skulde du holde dig rolig, når Herren har gitt dig befaling? Til Askalon og til havets strand, dit har han stevnet det.

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Mika 6:10
Er det ennu i den ugudeliges hus skatter som han har vunnet med ugudelighet, og en for knapp efa, en forbannet?

Mika 6:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden