Jobs 10
Norsk (1930)
1Min sjel er lei av mitt liv, jeg vil la min klage ha fritt løp, jeg vil tale i min sjels bitre smerte.

2Jeg vil si til Gud: Fordøm mig ikke, la mig vite hvorfor du strider mot mig!

3Tykkes det dig godt at du undertrykker, at du forkaster det dine hender med omhu har dannet, og lar ditt lys skinne over ugudeliges råd?

4Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser?

5Er dine dager som et menneskes dager, eller dine år som en manns dager? -

6siden du søker efter min misgjerning og leter efter min synd,

7enda du vet at jeg ikke er ugudelig, og at det ingen er som redder av din hånd.

8Dine hender har dannet mig og gjort mig, helt og i alle deler, og nu vil du ødelegge mig!

9Kom i hu at du har dannet mig som leret, og nu lar du mig atter vende tilbake til støvet!

10Helte du mig ikke ut som melk og lot mig størkne som ost?

11Med hud og kjøtt klædde du mig, og med ben og sener gjennemvevde du mig.

12Liv og miskunnhet har du gitt mig, og din varetekt har vernet om min ånd.

13Og dette* gjemte du i ditt hjerte, jeg vet at dette hadde du i sinne:

14Syndet jeg, så vilde du vokte på mig og ikke frikjenne mig for min misgjerning;

15var jeg skyldig, da ve mig, men var jeg uskyldig, skulde jeg dog ikke kunne løfte mitt hode, mett av skam og med min elendighet for øie;

16og hevet det sig dog, så vilde du jage efter mig som en løve, og atter vise dig forunderlig mot mig;

17du vilde føre nye vidner mot mig og øke din harme mot mig, sende alltid nye hærflokker mot mig.

18Hvorfor lot du mig utgå av mors liv? Jeg skulde ha opgitt ånden, og intet øie skulde ha sett mig;

19jeg skulde ha vært som om jeg aldri hadde vært til; fra mors liv skulde jeg ha vært båret til graven.

20Er ikke mine dager få? - Han holde op! Han la mig være, så jeg kan bli litt glad,

21før jeg går bort for ikke å vende tilbake, bort til mørkets og dødsskyggens land,

22et land så mørkt som den sorteste natt, hvor dødsskygge og forvirring råder, og hvor lyset er som den sorteste natt!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 9
Top of Page
Top of Page